คลังเก็บป้ายกำกับ: yellowwood.us

อักษร ว

อักษร ว

อักษร ว

แหวน หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมแหวนมอง หรือ แหวนเพชร ทายว่า ที่เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ที่มีเรือนหรือมีครรภ์จะได้บุตรหญิงหน้ารักเป็นศรี หรือมิฉะนั้นจะได้ลาภทางเสี่ยงโชค

เลขเสี่ยงโชค : 09, 19, 10, 109, 105, 106

แหวนหาย หญิงชายใดฝันว่า ทำแหวนในนิ้วมือหล่นหาย หรือถูกขโมยลักแหวน ทายว่าจะเสียของรัก หรือ มีข้อพิพาททางครอบครัว

เลขเสี่ยงโชค : 97, 49, 419, 409, 709

แว่นตา หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมแว่นกระจกดำ ทายว่า จะได้รับเคราะห์ หรือความผิดหวังจากเรื่องต่างๆ ถ้าฝันว่าได้แว่นกระจกสีขาว ทายว่า จะได้รับข่าวดีทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 98, 80, 280, 288, 824

ว่ายน้ำ หญิงชายใดฝันว่าว่ายน้ำเหนื่อยอ่อน หรือว่ายข้ามฝั่งขึ้นตลิ่งได้ ทายว่า จะหมดเคราะห์หรือพ้นทุกข์ ถ้าว่ายน้ำวนเวียนอยู่ในแม่น้ำ ไม่ข้ามฝั่ง ทายว่า จะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วย

เลขเสี่ยงโชค : 17, 27, 24, 247, 347

วิวาท ฝันว่าทะเลาะวิวาทกับคนแปลกหน้า ทายว่า จะได้รับข่าวทางไกลจากญาติมิตร ถ้าฝันเห็นคนวิวาทหรือฟันแทงกันถึงเลือดตก ทายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยง

เลขเสี่ยงโชค : 02, 28, 08, 208, 288, 808

ไว้ทุกข์ ฝันว่าตนเองติดทุกข์ไว้ที่แขน หรือฝันเห็นคนไว้ทุกขืหน้าเสร้า ทายว่า จะหมดเคราะห์ และลาภจะตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 04, 06, 104, 106, 609

ไหว้ ฝันว่าตนเองไหว้พระ หรือไหว้สิ่งสักการะบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทายว่า จะหมดเคราะห์และจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หรือจากญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดา

เลขเสี่ยงโชค : 10, 15, 19, 510, 115, 519

วัง ฝันเห็นวัง เป็นความฝันที่ดี ทายว่า ผู้ฝันจะไได้รับยศศักดิ์หรือตำแหน่งสูงขึ้น ถ้าประกอบการค้าจะมีหลักฐานมั่นคง

เลขเสี่ยงโชค : 48, 49, 418, 419, 249

เวียนเทียน ฝันว่าได้ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชา หรือมาฆบูชาในวัดแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นฝันมงคล ทายว่าจะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงดีงาม หรือได้รับเลื่อนยศและตำแหน่งหน้าที่ ถ้าเป็นพ่อค้าเล็กๆ จะเปลี่ยนฐานะเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียง

เลขเสี่ยงโชค : 18, 19, 89, 189, 198

Any woman’s ring dreams that Wearing a ring or diamond ring guessing that a single person will find a soulmate With a house or a pregnant woman will receive a daughter in love Or otherwise will have a fortune in luck

The ring disappears. Any man dreams that Lost the ring in the fingers Or stolen the ring Predict whether to lose love or have a family dispute.

Any female male eyewear dreams that Wore black glass glasses to predict how to get bad luck Or disappointment from various matters If dreaming of getting white glass glasses, guessing that he will receive long-distance good news

Any woman swimming, dreaming that swimming is tired Or swam across the bank up the bank, guessing that they will be out of luck or suffering If swimming around the river, do not cross the coast. Predict whether to get misfortune or illness.

อักษร ว

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ล

อักษร ล

อักษร ล

ลิง หญิงชายใดฝันเห็นลิงหรือลูกลิงเล็ก ๆ ไต่ยั้วเยี้ยบนต้นไม้ ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนจากเด็ก ๆ ภายในบ้าน

เลขเสี่ยงโชค : 69, 66, 669, 609, 691

ลมพายุ (ดูคำว่า “พายุ” อักษร พ.)

เลือด หญิงชายใดฝันเห็นเลือดนอง หรือเลือดออกตามร่างกายตน ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะได้รับ ข่าวดีจากทางไกล ถ้าฝันว่าได้กินเลือดเนื้อสัตว์ ทายว่า จะ ได้ลาภจากการเสี่ยงหรือการพนัน

เลขเสี่ยงโชค : 76, 78, 275, 378, 786

ลอยคอ หญิงชายใดฝันว่า ตนเองไปลอยคออยู่ในน้ำ ปล่อยตัวนิ่งเฉยให้กระแสน้ำพาไป ทายว่า การงานที่คิดไว้จะสำเร็จ แต่จะต้องมีผู้มาช่วยเหลืออุปการะ หรือจะได้รับข่าวดีทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 79, 71, 671, 814, 319

ลอยกระทง ฝันว่าได้ไปลอยกระทงหรือเห็นกระทง ลอยน้ำมา มีธูปเทียนประดับ ทายว่า ถ้าเป็นหญิงโสดจะได้ พบชายเนื้อคู่ ถ้าเป็นชายจะได้ย้ายตำแหน่งหน้าที่ใหม่ให้ ดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 42, 44, 244 224, 264

ล่องแพ หญิงชายใดฝันว่า ได้ลงแพหรือล่องแพไปตามกระแสน้ำเรื่อย ๆ ทายว่า จะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงและญาติมิตรทางไกล ลาภจะมี มาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 22, 66, 99, 369, 299

ล่าสัตว์ ชายใดฝันว่า ได้ไปล่าสัตว์ และยิงสัตว์ ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนในระยะแรก แต่จะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือ หรือช่วยให้ชนะศัตรูภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 46, 47, 406, 407, 607

ลากฉุด ฝันว่าได้ฉุดลากรถบรรทุกหรือเกวียนหนัก ไปตามถนน ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหายเป็นดี หรือมีโชค

เลขเสี่ยงโชค : 56, 57, 566, 576, 559

ลุยไฟ หญิงชายใดฝันว่า เดินลุยไฟในกองไฟร้อนจัด แต่ผ่านพ้นไปได้ ทายว่า จะมีทุกขลาภ ถ้ามีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนแล้วจะมีลาภ ตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 54, 94, 304, 904, 554

ล้าง ฝันว่าได้ล้างหน้าตัวเอง ทายว่า จะได้รับชื่อเสียงและเกียรติคุณ ฝันว่าล้างเท้า ทายว่า จะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือการค้าขายไปในทางดี ฝันว่าล้างภาชนะ สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ทายว่าจะได้รับข่าวดีจากญาติ มิตรทางไกล ถ้าฝันว่าล้างบ้านช่อง จะหมดเคราะห์และจะ ได้รับความสุขขึ้นเรื่อยไป

เลขเสี่ยงโชค : 27, 28, 227, 272, 728, 372

ลักขโมย หญิงชายใดฝันว่าตนเองถูกลักขโมยของ หรือเงินทอง หรือฝันว่าถูกโจรกรรมขึ้นบ้าน ทายว่าจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยจะหาย หรือทรัพย์ที่หายจะได้คืน

เลขเสี่ยงโชค : 67, 69, 297, 067, 677

ลูกไก่ หญิงชายใดฝันว่าได้จับลูกไก่เล็ก ๆ ไว้ในกำมือ หรือบีบลูกไก่ตายคามือ ทายว่า การคิดไว้จะเป็นผล หรืองานในหน้าที่จะก้าวหน้าดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 09, 19, 209, 119, 109

ลูกเต๋า ฝันเห็นลูกเต๋า หรือเล่นลูกเต๋าเสี่ยงทาย หรือพนัน ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนภายในบ้าน หรือ ในครอบครัว ถ้าฝันว่ากัดกลืนลูกเต๋าเข้าไปในลำคอ ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือจะชนะศัตรู หรือจะได้ลาภทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 46, 41, 49, 419, 416, 404

เลื่อย ฝันเห็นหรือได้จับเลื่อยเลื่อยไม้ ทายว่า จะ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ หรือการงานใหม่ จึงจะมีลาภ หรือมีโชคดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 43, 83, 36, 384, 864, 844

อักษร ล

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ร

อักษร ร

อักษร ร

เรือ หญิงชายใดฝันว่า ได้นั่งเรือไปสู่มหาสมุทรอันกว้างขวาง ทายว่าจะทำการใดเป็นผลสำเร็จ การเสี่ยงโชค ก็จะได้ผลสมความมุ่งหมาย

เลขเสี่ยงโชค : 26, 23, 53, 256, 235, 353

เรือล่ม หญิงชายใดฝันว่า ได้นั่งเรือไปแล้ว เรือล่ม ทายว่าการที่คิดไว้จะล้มเหลวหรือผิดหวัง

รถ (ดูคำว่า “ยานพาหนะ” อักษร ย.)

ร้องให้ หญิงชายใด ฝันว่า ตนเองร้องไห้ ทายว่า จะได้รับของที่หายคืน หรือจะได้ลาภจากผู้ใหญ่

เลขเสี่ยงโชค : 26, 37, 307, 369, 366

ร่ม หญิงชายใดฝันว่า ได้กางร่มหรืออยู่ใต้ร่มเงาไม้ ใหญ่ ทายว่า ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเรื่องการเงินและการงาน

เลขเสี่ยงโชค : 19, 29, 329, 219, 289

รดน้ำ หญิงชายใดฝันว่า รดน้ำต้นไม้ หรือฝันว่า ถูกรดน้ำตนเอง ทายว่า จะหมดเคราะห์ จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ทั้งการงานและการเงิน

เลขเสี่ยงโชค : 22, 27, 217, 227, 267

รุ้งกินน้ำ ฝันเห็นรุ้งกินน้ำพาดเป็นทางชัดเจนบน ท้องฟ้า ทายว่าเป็นนิมิตดีแก่ชีวิต จะได้รับเงินและชื่อเสียง

เลขเสี่ยงโชค : 79, 77, 179,799, 789

รถศพ หญิงชายใดฝันเห็นรถบรรทุกศพ หรือ ขบวนแห่ศพผ่านหน้า ทายว่าจะได้รับข่าวดี หรือโชคลาภ ทางไกล หรือลาภจากการเสียง

เลขเสี่ยงโชค : 40, 44, 440, 448, 446

ร่วง ฝันเห็นดาวร่วงลงมาจากฟ้า หญิงชายที่เป็น โสดจะได้พบเนื้อคู่ ผู้มีครอบครัวแล้วจะได้บุตร หรือได้ลาภ จากผู้ใหญ่ ถ้าฝันว่าสิ่งของร่วงหล่นลงมาจากที่สูง หรือร่วง ลงมาถูกตัวเรา ทายว่า จะได้รับข่าวจากทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 29, 39, 298, 198, 193

รองเท้า ฝันเห็นรองเท้า หรือได้สวมรองเท้า ชายโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่สูงอายุ ถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตรหญิง จะได้โชคจากเพศตรงข้าม

เลขเสี่ยงโชค : 55, 36, 67, 556, 567, 656

ราวตากผ้า ฝันว่าตนเองเดินลอดราวตากผ้า หรือ มุดรั้วลวดหนาม ทายว่า การงานที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จ แต่จะต้องอดทนและพยายาม โชคจะตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 01, 02, 109, 902, 102

ระฆัง หญิงชายใดฝันว่าได้ตีระฆังกังวาน หรือได้ จับต้องระฆัง ทายว่า จะได้ชื่อเสียงและหน้าที่ในการงานจะ ก้าวหน้าดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 69, 64, 169, 164, 469

รวงข้าว ฝันเห็นรวงข้าวเหลืองชอุ่มกลางนาหรือ ได้จับรวงข้าว ทายว่า จะได้บุตรหรือได้ลาภเป็นกอบเป็นกำ

เลขเสี่ยงโชค : 11, 19, 160, 692, 211

ระเบิด หญิงชายใดฝันว่า ได้เห็นหรือได้ยินเสียง จากระเบิด แต่ไม่เป็นประกายไฟลุก หรือได้รับบาดเจ็บจากระเบิด ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะได้ทุกขลาภในขณะ เดียวกัน แต่ลาภจะมากกว่าทุกข์

เลขเสี่ยงโชค : 88, 89, 889, 891, 809

ระย้า หญิงชายใดฝันเห็นโคมไฟห้อยเป็นระย้า มี แสงสว่างสดใส ทายว่า จะมีโชคลาภหรือได้รับการอุปถัมภ์ จากญาติผู้ใหญ่ หรือมีผู้นำข่าวดีมาบอก

เลขเสี่ยงโชค : 54, 55, 554, 045, 504

รังนก หญิงชายใดฝันเห็นรังนกบนคบไม้ ซึ่งมีทั้ง ลูกนกและไข่ ถ้าได้จับต้อง ทายว่าจะได้รับโชคเป็นข้าวของ หรือชื่อเสียง ถ้าฝันเห็นรังนกตกจากกิ่งไม้ ทายว่าจะได้รับ ข่าว หรือข่าวร้ายจากญาติมิตรทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 56, 84, 456, 484, 485

แร้ง ฝันเห็นแร้งโผมาจับที่หลังคาเรือน หรือเห็น แร้งบินโฉบไปโฉบมา ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูง หรือจะมีเพื่อนฝูงชักจูงไปได้ลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 59, 58, 159, 158, 501

เรือน (ดูคำว่า “บ้าน” อักษร บ.)

รัศมี ฝันเห็นรัศมีหรือประกายแสงบนท้องฟ้า หรือ รัศมีจากองค์พระพุทธรูป ทายว่า จะเป็นนิมิตดีแก่ตัวผู้ตั้ง จะทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา จะได้ลาภตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 97, 98, 197, 298, 889

รากไม้ ฝันว่า ได้ขุดตอถอนรากไม้ หรือขุดรากไม้ ขึ้นจากหลุมดิน ทายว่า การที่คิดไว้หรือทําไว้จะเป็นผล สำเร็จ การงานในหน้าที่ได้เลื่อนขั้น

เลขเสี่ยงโชค : 11, 17, 711, 710, 761

รูปภาพ (ดูคำว่า “ภาพ” อักษร ภ.)

รั้ว ฝันว่า ได้ปักรั้วหรือทำรั้วบ้าน ทายว่า จะหมด เคราะห์ หรือหมดศัตรู จะทำการใดก็เป็นผลสำเร็จ

เลขเสี่ยงโชค : 11, 16, 616, 119, 196

โรคเรื้อน หญิงชายใดฝันว่า เป็นโรคเรื้อนขึ้นตาม ร่างกาย หรือเป็นแผลมีหนองเฟอะตามผิวหนังของตนเอง ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง จะมีผู้ นำลาภมาให้ถึงบ้าน

เลขเสี่ยงโชค : 08, 09, 308 309, 938

อักษร ร

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ย

อักษร ย

อักษร ย

ยักษ์ หญิงชายใดฝันเห็นยักษ์ดุร้าย ทายว่า ฝันนี้ จะเป็นนิมิตดีในภายหน้า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่หรือยศศักดิ์ ทั้งในการค้าและการงานก็จะพลอยดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 69, 16, 19, 269, 291, 679

ใยแมงมุม ฝันเห็นใยแมงมุมสีขาวใหญ่ แต่ไม่เห็นตัวแมงมุมชักใย ทายว่า จะได้พบกับเพศตรงข้ามที่นำลาภมาให้

เลขเสี่ยงโชค : 84, 83, 284, 834, 863

ย้อมผม ฝันว่าย้อมผมตัวเอง ทายว่า วิถีการงาน ในหน้าที่ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป ที่ดีจะกลายเป็นร้าย ที่ร้ายจะกลายเป็นดี การเงินจะมีทางจับจ่ายมากขึ้น แต่จะเป็นไปทางดีมากกว่าทางร้าย

เลขเสี่ยงโชค : 19, 94, 191, 940, 691

ยิงปืน (ดูคำว่า “ปืน” อักษร ป.)

ยุ้งข้าว ฝันเห็นยุ้งข้าวเต็มฉาง ทายว่า จะได้รับ ความสุข สุขภาพทางร่างกายจะแข็งแรงขึ้น ที่ป่วยจะหาย ฐานะการเงินจะดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 94, 84, 148, 149, 449

ยางรถ ฝันเห็นยางล้อรถยนต์ถูกทิ้งอยู่กลางทาง ทายว่า จะได้รับข่าวจากทางไกลของญาติมิตร หรือตนเองจะได้เดินทาง

เลขเสี่ยงโชค : 04, 08, 408, 804, 809

ยานพาหนะ ฝันว่าได้นั่งไปในยานพาหนะ ในรถ หรือในเรือ ทายว่า งานที่คิดสร้างทำไว้จะสำเร็จ และจะมีโชคลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 40, 44, 47, 407, 447, 449

ยื้อแย่ง ฝันว่าตนเองยื้อแย่งของกับคนแปลกหน้า ทายว่า จะได้รับข่าวจากญาติมิตรทางไกล หรือข่าวดี ในตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขเสี่ยงโชค : 79, 76, 479, 276, 769

โยงเรือ ฝันเห็นเรือโยง หรือมีการโยงเรือที่ตนเอง นั่งเล่น ทายว่า จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่

เลขเสี่ยงโชค : 91, 92, 291, 281, 229

ยกของ ฝันว่ายกของหนัก หรือแบกของหนักเดิน ไป ทายว่า จะหมดเคราะห์และได้ลาภตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 29, 28, 192, 382, 898

ยกยอ ฝันว่าได้ยกยอปลาในบ่อและติดปลาขึ้นมา ทายว่า จะได้ลาภมากหรือน้อยตามจำนวนปลาที่ยกได้ใน ฝัน และมักจะเป็นลาภลอยหรือลาภเสี่ยง

เลขเสี่ยงโชค : 42, 08, 208, 248, 258

ยาพิษ ฝันว่าดื่มยาพิษถึงแก่ความตาย ทายว่า จะ หมดเคราะห์และจะได้ลาภสมหวัง คนที่มีฐานะยากจน ถ้า ฝันว่าดื่มยาพิษถึงตาย มักจะเปลี่ยนจากฐานะยากจนเป็น มั่งมีได้อย่างไม่คาดฝัน หรือถ้าฝันว่าดื่มยา กินยารักษาโรค ก็ถือว่าเป็นความฝันดีเช่นเดียวกัน (ตำราต่างประเทศอาจ จะทายตรงกันข้ามกับตำราไทยในข้อนี้)

เลขเสี่ยงโชค : 09, 19, 29, 119, 009, 209

ย้ายบ้าน ฝันว่าย้ายบ้านหรือย้ายห้องนอนตนเอง ทายว่า ฐานะของตนจะเปลี่ยนแปลงไป จะเป็นดีหรือร้าย ให้สังเกตในความฝันว่า ที่อยู่ใหม่ดีหรือร้ายอย่างไร หรือ แตกต่างกับของเดิมอย่างไร

เลขเสี่ยงโชค : 76, 78, 79, 276, 778, 279

โยคี ฝันเห็นโยคี หรือคนนุ่งขาวห่มขาว หรือแม่ชี จะได้รับความสุข ความฝันชนิดนี้มักจะได้แก่คนที่กำลังเจ็บป่วย ถ้าฝันเช่นนี้ ทายว่า จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

เลขเสี่ยงโชค : 55, 56, 556, 559, 569

ยันต์ (ดูคำว่า “ประเจียด” ในอักษร ป.)

ย่าง ฝันว่าตนเอาเนื้อสดวางย่างบนเตาไฟ เพื่อให้ เนื้อสุก หรือเอาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางย่างบนเตาไฟ เพื่อให้ สุก ทายว่า จะได้รับเคราะห์จากการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง จะต้องเสียเงินเสียทอง

เลขเสี่ยงโชค : อย่าเพิ่งเสี่ยง

Talisman (see the word “Prayad” in the primary text

Dreamed that he had roasted fresh meat on the stove to make the meat cooked or to put anything on the stove to be cooked. Friends or relatives Will have to lose gold

Lucky number: Don’t risk

อักษร ย

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ม

อักษร ม

อักษร ม

ม้า หญิงชายใดฝันเห็นม้าสีขาวหรือสีดำสนิททั้งตัว ทายว่า จะได้ลาภ และความสำเร็จในหน้าที่การงานดี

ถ้าฝันว่า ได้จับต้องหรือได้ขี่ ทายว่า จะมีอำนาจ วาสนาสูงขึ้น ฐานะการเงินจะดีขึ้นภายหลัง

ถ้าฝันว่าตกจากหลังม้า ทายว่า จะโชคร้าย ต้องสูญเสียทั้งการเงินและการงาน

เลขเสี่ยงโชค : 10, 15, 17, 270, 715, 714

หมู หญิงชายใดฝันว่าได้จับหมู หรือเชือดคอหมู ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อน ต้องโยกย้ายที่อยู่ หรือที่ทำงาน ถ้าฝันว่าได้บริโภคเนื้อหมู ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือมีทุกขลาภในเวลาไล่เลี่ยกัน

เลขเสี่ยงโชค : 12, 34, 234, 120, 382

มด ฝันเห็นมดหรือแมลงต่าง ๆ เป็นกลุ่มก้อนอยู่ภายในบ้าน ทายว่า จะได้รับโชคลาภใหญ่หลวง หรือได้ข้าทาสบริวารมาอาศัยช่วยเหลือ

เลขเสี่ยงโชค : 11, 19, 110, 119, 196

แมลง (ดูคำว่า “มด”)

มาลัย หญิงชายใดฝันว่าได้คล้องพวงมาลัยที่แขน หรือที่คอ ทายว่า จะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ หรือคนโสดจะได้พบเนื้อคู่อุปถัมภ์

เลขเสี่ยงโชค : 06, 07, 506, 606, 707

มงกุฏ หญิงชายใดฝันเห็นมงกุฎของกษัตริย์ หรือ พระราชินี ทายว่า จะได้ลาภลอยและชื่อเสียง หรือฐานะ ทางการงานและการค้าจะกาวหน้าขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 19, 29, 819, 298, 219

มังกร ฝันเห็นมังกรหรือพญานาค ตามทัศนะของ ตนเองในบ้าน ทายว่า จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ หรือ จะได้รับโชคลาภทางการเสี่ยง

เลขเสี่ยงโชค : 59, 56, 19, 569, 655, 685

มวยผม หญิงใดฝันว่า ได้เกล้าผมตนเองเป็นมวย ไว้ข้างหลัง ทายว่า จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่สูงอายุ หรือได้รับโชคลาภ ถ้าฝันว่าตัดผมมวยผมตนเองทิ้ง ทาย ว่า จะหมดเคราะห์ และจะเริ่มมีโชคขึ้น

เลขเสี่ยงโชค :19, 18, 16, 169, 911, 198

มรดก ฝันว่าได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่ หรือเป็น ข้าวของมีค่าจากญาติสูงอายุหรือผู้ที่ตายไปแล้ว ทายว่า จะหมดเคราะห์ และลาภจะติดตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 89, 82, 289, 288, 208

มุ้งหมอน ฝันว่าได้เข้าไปนอนอยู่ในมุ้งครอบ หรือ ได้รับมุ่งหมอนจากผู้นำมาให้ในฝัน ทายว่า จะได้พบเนื้อคู่ที่ พึงพอใจ หรือจะได้ลาภเป็นข้าวของที่ถูกใจ

เลขเสี่ยงโชค : 14, 26, 24, 614, 624, 262

เมฆหมอก ฝันเห็นเมฆหมอกลอยเป็นกลุ่มก้อน บนท้องฟ้า ทายว่าจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรทางไกลหรือ จะได้รับโชคจากทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 08, 09, 108, 109, 209

ไม้กวาด หญิงชายใดฝันว่าได้จับไม้กวาด ทายว่า จะต้องเหนื่อยในหน้าที่การงาน แต่จะได้รับโชคภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 19, 14, 149, 414, 479

ไม้กางเขน ฝันเห็นไม้กางเขนเครื่องหมายคริสต ศาสนา หรือไม้กางเขนที่ปักบนหลุมฝังศพ ทายว่า จะได้ ลาภหรือเลื่อนตำแหน่งหน้าที่

เลขเสี่ยงโชค : 40, 44, 14, 414, 440, 114

ไม้เท้า ฝันเห็นไม้เท้า ทายว่า จะได้รับการอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งการงานและการเงินจากผู้ใหญ่หรือจากญาติที่ สูงอายุ

เลขเสี่ยงโชค : 16, 19, 69, 261, 219, 961

มงคล ฝันว่ามีผู้เอามงคลด้ายสายสิญจ์มาคล้อง สวมศีรษะตนเอง ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะได้รับการ อุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่

เลขเสี่ยงโชค : 09, 08, 809, 908, 909

อักษร ม

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ภ

อักษร ภ

อักษร ภ

ภูเขา หญิงชายใดฝันเห็นภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ ข้างหน้า ทายว่า งานที่คิดไว้จะมีอุปสรรคหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่ ถ้าฝันว่าได้ปีนป่ายภูเขาขึ้นที่สูง จะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวจากญาติมิตร หรืองานการที่คิดสร้างทำไว้จะสำเร็จ

เลขเสี่ยงโชค : 99, 89, 296, 298, 889

ภิกษุ (ดูคำว่า “พระ” อักษร พ.)

ภาวนา หญิงชายใดฝันว่า ได้ไปพบพยัคฆ์ร้ายหรือ สัตว์ร้ายในป่า แล้วภาวนานึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรืออาการเจ็บป่วยที่มีอยู่จะหาย ถ้าได้รับ ความตกใจหรือกระทบกระเทือนใจภายหลังจะได้ลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 88, 68, 65, 665, 668

ภาชนะ ฝันเห็น หรือได้จับต้องภาชนะที่เป็น ทายว่า จะได้ลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือลาภลอย ถ้าได้จับต้องภาชนะเป็นเหล็กแข็งหรือหิน ทายว่า จะได้รับผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ถ้าฝันว่าได้จับต้องภาชนะที่เป็น ดินปั้นหรือดินเผา เช่น หม้อหุงข้าวดิน ทายว่า จะได้ ข่าวดีจากญาติมิตรทางไกล หรือในหน้าที่การงาน

เลขเสี่ยงโชค : 71, 72, 271, 272, 276

ภาพ ฝันว่าเห็นตนเองเป็นเงาในกระจก หรือในน้ำ ทายว่า จะได้รับเคราะห์เจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ แต่เมื่อพ้น เจ็บแล้วจะมีลาภ ถ้าฝันเห็นภาพถ่ายของญาติมิตร หรือ ภาพเขียนต่าง ๆ ทายว่า จะมีการเดินทางไกล ไม่ดีและไม่ ร้ายนัก

เลขเสี่ยงโชค : 46, 47, 144, 146, 147

ภรรยา ชายใดฝันว่าได้แต่งงาน หรือมีภรรยา ตามตำราโบราณว่า ให้เปลี่ยนหรือย้ายที่นอนเสีย จะมีลาภ จากเพศหญิง

เลขเสี่ยงโชค : 53, 56, 359, 255, 756

Any woman who dreams of seeing a mountain in front of him, guessing that the work he thinks will have obstacles or changes.

If dreaming of climbing a mountain at high altitude, will be depleted or receive news from relatives Or the work that is created will be successful

Lucky Numbers: 99, 89, 296, 298, 889

Monks (see the word “Phra”, literally K.)

Praying for any male and female dream that Have found a bad tiger or Wild animals And praying about Phra Ratthanathai, guessing that he will be out of luck or the existing illness will heal if he is shocked or hurt after his fortune

Lucky Numbers: 88, 68, 65, 665, 668

A dream container can be seen or caught in a container that is predicted to have a small fortune or fortune. If caught, the container is a solid steel or stone. If dreaming of holding a container Clay or clay, such as rice cooker, predict that good news from long-distance relatives Or in the job

Lucky Numbers: 71, 72, 271, 272, 276

A dream picture that sees itself as a shadow in the mirror or in the water. Predict that you will get misfortune, sickness, and addiction. But once you get hurt, you will have a fortune. If dreaming of seeing pictures of relatives or paintings, guess that there will be a bad trip and not bad.

Lucky Numbers: 46, 47, 144, 146, 147

 

อักษร ภ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ฟ

อักษร ฟ

อักษร ฟ

ไฟ หญิงชายใดฝันเห็นไฟไหม้เคหะหรือบ้านเรือน ของตน ทายว่า จะได้รับเคราะห์อย่างหนัก อาจเกิดถ้อยร้อยความหรือโดนย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน ถ้าฝันว่า ไฟไหม้ สิ่งของภายในบ้าน เช่น ไหม้เตียง, โต๊ะ หรือเสื้อผ้า ทาย ว่า จะได้รับเคราะห์หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ทำงาน หรืออาจมีการเดินทางไกล ถ้าฝันว่า ไฟไหม้แต่ไม่ เห็นแสงไฟมีแต่ควันดำหรือขาวครึม ทายว่า จะหมด เคราะห์ หรือรับเคราะห์แล้วจะมีลาภ (ในทางฝันที่เกี่ยวกับ เรื่องไฟ ถือว่าเป็นเคราะห์หนัก)

เลขเสี่ยงโชค : 04, 44, 404, 401, 407

ฟ้าผ่า หญิงชายใดฝันว่า ฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยง หรือ ผ่าลงต้นไม้หักโค่น ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชค ลาภตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 97, 89, 097, 089, 087

ฟูกนอน หญิงชายใดฝันว่า ได้นอนฟูกที่นอนใหม่ ทายว่า ท่านจะได้พบเนื้อคู่ หรือมิฉะนั้นจะมีโชคลาภจาก เพศตรงข้าม

เลขเสี่ยงโชค : 44, 33, 49, 446, 393, 294

ฟาง หญิงชายใดฝันว่าได้นอนบนกองฟาง ทายว่า จะได้รับโชคลาภจากญาติผู้ใหญ่ หรือจะได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่ในการงาน

เลขเสี่ยงโชค : 11, 12, 121, 114, 116

ฟ้อนรำ หญิงชายใดฝันว่าเห็นการฟ้อนรำ ทายว่า จะต้องโยกย้ายบ้านที่อยู่หรือที่ทำงาน ถ้าฝันว่าตนฟ้อนรำ เอง จะได้รับเคราะห์จากมิตรสหายหรือผู้ร่วมงานหรือหุ้น ส่วนการค้า

เลขเสี่ยงโชค ; 19, 29, 291, 299, 289

ฟันดาบ ฝันว่าได้ฟันดาบ หรือประลองฟันดาบกับ ใครคนหนึ่งที่อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ ในฝันว่าได้รับ บาดเจ็บ ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีลาภภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 29, 34, 38, 294, 298, 384

Fire. Any man dreams of seeing a fire, housing, or his house. May be caused by a word of distress or being moved or working, if dreaming of a fire in the house, such as burning a bed, table or clothes Or there may be a long journey if dreaming of a fire, but not seeing the light, but black or white smoke, guessing that it will be a disaster or a fortune (In the dream way about fire is considered a misfortune)

Lucky Numbers: 04, 44, 404, 401, 407

Lightning, any male man dreams that Lightning strikes, scorching or cutting down trees, breaking down, guessing that they will be out of luck and will have a fortune later.

Lucky Numbers: 97, 89, 097, 089, 087

Any woman sleeps. Get a new mattress, guess that you will find a soulmate Or otherwise there will be a fortune from the opposite sex

Lucky number: 44, 33, 49, 446, 393, 294

Straw, any male man dreams of sleeping on a straw, guessing that he will receive a fortune from an adult relative. Or will be promoted Job duties

Lucky Numbers: 11, 12, 121, 114, 116

Any male female dreamer dreamed of seeing a dance that would have to move the house, address or office. If dreaming of dancing itself, will receive misfortunes from friends or colleagues or stocks.

Lucky Numbers; 19, 29, 291, 299, 289

อักษร ฟ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร พ

อักษร พ

อักษร พ

พาน หญิงชายใดฝันว่า ได้จับพานเงินหรือพานทอง ทายว่า จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ หรือมีโชคลาภ จากการค้าขายและนายหน้า

เลขเสี่ยงโชค : 32, 339, 336, 369

พระ หญิงชายใดฝันเห็นองค์พระ หรือพระพุทธรูป พระบูชาต่าง ๆ ความฝันนี้เป็นมงคลแก่ตัวเอง ทายว่า จะ ได้รับโชคติดตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 88, 27, 28, 288, 289

พระจันทร์ ฝันว่าได้เห็นพระจันทร์ทอแสงสุกปลัง เต็มดวง ทายว่า จะได้โชคลาภหรือได้บุตรหญิง น่ารักใคร่

เลขเสี่ยงโชค : 07, 87, 708, 781, 370

พระอาทิตย์ ฝันว่า ได้เห็นดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีลงมาสู่พื้นดิน แต่ไม่บังเกิดความร้อน ทายว่า จะเป็นศุภนิมิตอันดีแก่ชีวิต หรือจะได้บุตรเป็นชายมีสง่าน่ารัก

เลขเสี่ยงโชค : 09, 08, 709, 891, 901

ไพ่ หญิงชายใดฝันว่า ได้เล่นการพนันไพ่ หรือจับ ไพ่ในมือ ทายว่า จะได้พบรักหรือเนื้อคู่ หรือจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้าม

เลขเสี่ยงโชค : 14, 18, 38, 385, 351

โพธิ์ ฝันว่า ปลูกต้นไม้ หรือได้เห็นต้นโพธิ์สูงใหญ่ ใบปกคลุมร่มเย็น ทายว่า จะได้รับโชคลาภใหญ่หลวง

เลขเสี่ยงโชค : 94, 95, 294, 295, 589

พระพุทธบาท หญิงชายใดฝันว่า ได้ไปเห็นพระ พุทธบาท หรือได้นมัสการพระพุทธบาท โดยไม่เคยไปมาก่อน ทายว่า จะได้รับโชคลาภ และการงานในหน้าที่จะได้รับเลื่อน (นิมิตนี้ให้เดินทางไปทำการนมัสการพระพุทธบาท จะเป็นมงคลยิ่ง)

เลขเสี่ยงโชค : 95, 98, 509, 589, 559

พระวิหาร (ดู “เจดีย” อักษร จ.)

พระบรมรูป หญิงชายใดฝันว่า ได้ไปถวายบังคม พระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีต ทายว่า จะได้ รับโชคลาภทางการงานและการเงิน

เลขเสี่ยงโชค : 59, 58, 259, 459, 458

พระพุทธรูป (ดู “ปฏิมา” ในอักษร ป.)

พายุ หญิงชายใดฝันว่า ต้องพายุพัดกรรโชก หรือ ถูกพายุพัดหอบไปตกไกล ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือมี การโยกย้ายหน้าที่อยู่ไปในทางดี

เลขเสี่ยงโชค : 36, 38, 368, 680, 386

พัด ฝันว่าหยิบพัดขึ้นมาโบกพัดให้ร่างกาย หรือมี คนเอาพัดมาโบกพัดร่างกายเรา ทายว่า จะได้รับเคราะห์ เล็ก ๆ น้อย ๆ จากการอิจฉาของผู้อยู่ใกล้หรือร่วมงาน

เลขเสี่ยงโชค : 45, 47, 245, 446, 447

โพงพาง ฝันเห็นเครื่องโพงพางดักปลา หรือเห็น คนดักปลาด้วยเครื่องโพงพาง ทายว่า จะได้รับข่าวดีจาก ทางไกล หรือจะมีคนแปลกหน้าน้ำข่าวดีมาหา

เลขเสี่ยงโชค : 44, 46, 468, 448, 488

โพกหัว (ดู “ผ้าโพกหัว” อักษร ผ.)

พายเรือ (ดู “ถ่อเรือ” อักษร ถ.)

พลับพลา หญิงชายใดฝันเห็นพลับพลาในงานพิธี ต่าง ๆ หรือพลับพลารับเสด็จ ทายว่า จะได้รับโชคดีจาก หน้าที่การงาน หรือการค้าขาย

เลขเสี่ยงโชค : 44, 49, 149, 244, 249

พวงกุญแจ (ดู “กุญแจ” อักษร ก.)

พนมมือ หญิงชายใดฝันว่าได้พนมมือขึ้นสวดมนต์ หรือพนมมือเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่ เจ็บป่วยจะหายคลายกังวล

เลขเสี่ยงโชค : 01, 05, 101, 105, 115

เพชรพลอย หญิงชายใดฝันว่า ได้เพชรพลอยสุก ปลั่งในมือ หรือได้เห็นแสงประกายของเพชรส่องรัศมี ทาย ว่า หญิงมีครรภ์จะได้บุตรเป็นที่รักและวาสนาดี ชายโสด จะได้พบเนื้อคู่อุปถัมภ์ ชายมีเรือนแล้วจะได้บุตรหรือมีโชคลาภทางการค้า

เลขเสี่ยงโชค : 88, 89, 288 289, 209

อักษร พ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ฝ

อักษร ฝ

 

ฝน หญิงชายใดฝันว่า ได้ลงเล่นน้ำฝน หรือถูกฝน เปียกโชกร่างกาย ทายว่า ที่ป่วยจะหาย ที่ทุกข์จะคลาย และจะมีโชคลาภภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 21, 26, 29, 261, 269

อักษร ฝ

ฝนครื้ม ฝันว่า เห็นท้องฟ้าครึ้มฝน มีเมฆดำ แต่ ไม่มีฝนตกลงมา ทายว่า จะได้รับข่าวดี หรือข่าวจากญาติ มิตรทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 65, 67, 265, 368

ฝั่ง ฝันว่าว่ายข้ามฝั่งน้ำ ฝั่งคลอง หรือขึ้นฝั่งจาก เรือ ทายว่า การที่คิดไว้จะสมหวัง หรือจะได้รับข่าวดีในผลงานหรือตำแหน่งหน้าที่

เลขเสี่ยงโชค : 24, 26, 14, 244, 264

ฝังศพ ฝันว่าได้ฝังศพคนตายด้วยตนเองตามลำพัง ถ้าเป็นศพแปลกหน้า ทายว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือมิตรสหาย และจะมีโชคลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 02, 06, 206, 204, 604

แฝด หญิงชายใดฝันว่า ได้บริโภคผลไม้แฝด หรือ เห็นคนแฝดติดกัน ทายว่า จะได้ทุกขลาภ ที่ป่วยเมื่อหายจะได้ลาภ หรือได้ลาภเงินทองแล้วจะเจ็บป่วย

เลขเสี่ยงโชค : 22, 44, 66, 662, 442, 664

เป็นฝี ฝันว่า ร่างกายเป็นผีบวม ได้รับความเจ็บ ปวดหรือเป็นฝีสิวขึ้นที่หน้า ทายว่า จะหมดเคราะห์และจะมีลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 33, 36, 336, 365, 368

ฝ่าเท้า หญิงชายใดฝันว่า ฝ่าเท้าเจ็บ หรือถูกของ มีคมตำฝ่าเท้า ทายว่า จะได้รับเคราะห์จากคนภายในบ้าน หรือในที่ทำงานนำมาสู่ แต่จะมีทุกขลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 47, 49, 047; 407, 475

Rain, which man dreams that Get to play in the rain or get wet, wet body And will have a fortune later

Lucky Numbers: 21, 26, 29, 261, 269

Rain, dreaming of seeing the skies of rain, black clouds, but without rain, predicted that good news would be received. Or news from long-distance friendly relatives

Lucky Numbers: 65, 67, 265, 368

Dreaming that swimming across the waterfront, canals, or ashore from the boat, predict that the thought will be fulfilled. Or will receive good news in work or position

Lucky Numbers: 24, 26, 14, 244, 264

Buried the dream that he had buried himself dead alone If it is a strange body, guess how to get help from strangers or friends. And will have a fortune

Lucky Numbers: 02, 06, 206, 204, 604

Twin girls, any boys dream of Have consumed the twin fruits or seen the twins stick together, guessing that they will be all that is sick when they get lost Or have a fortune in money and will get sick

Lucky Numbers: 22, 44, 66, 662, 442, 664

Is a dream that the body is a swollen ghost Get hurt Pain or an abscess, pimples up on the face, guessing that they will be out of luck and will have fortune.

Lucky Numbers: 33, 36, 336, 365, 368

อักษร ฝ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ผ

อักษร ผ

อักษร ผ

ผ้าขาว หญิงชายใดฝันว่า ได้นุ่งห่มผ้าขาว ทายว่า จะเสียของรัก หรือมีเคราะห์ ถ้าฝันว่าได้ซักผ้าขาว จะหมดเคราะห์หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางดี ถ้าฝันว่าผ้าขาวมี รอยดำด่างเป็นดวง ๆ หรือเบื้อนเปรอะ จะได้รับความเสื่อมเสียทางหน้าที่การงาน หรือเดือดร้อน

เลขเสี่ยงโชค : 06, 05, 506, 508, 089

ผ้าดำ ฝันว่าได้สวมผ้าดำ หรือแต่งชุดสีดำ ทายว่า จะหมดเคราะห์ ญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยจะหายคลายทุกข์ร้อน

เลขเสี่ยงโชค : 09, 19, 291, 209, 198

เผาศพ ฝันว่าตนเองได้ไปงานเผาศพ หรือจับต้อง ศพหรือได้เห็นศพกำลังเผา ทายว่า จะประสบโชคลาภทาง การเงินและการค้าดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 04, 46, 68, 408, 468, 448

ผม หญิงชายใดฝันว่า ได้ตัดผมตนเอง ทายว่า จะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ ถ้าฝันว่า ผมร่วงจากศีรษะเป็น หย่อมๆ ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงอายุภายในบ้าน ถ้าฝันว่าได้รับเส้นผมจากเพศตรงข้าม ทายว่า จะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้าม

เลขเสี่ยงโชค : 19, 18, 16, 196, 911, 918

ผลไม้ ฝันเห็นผลไม้ หรือได้จับได้บริโภค ทายว่าจะ ได้รับโชคลาภจากการค้าหรือนายหน้า หรือลาภจร

เลขเสี่ยงโชค : 70, 71, 761, 770, 708

ผิวหนัง หญิงชายใดฝันว่า ผิวหนังตนเป็นเม็ดผดผื่นคัน หรือมีจุดด่างดำบนผิวหนังตนเอง ทายว่า จะได้รับ โชคลาภจรเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือลาภจากค่านายหน้า

เลขเสี่ยงโชค : 16, 33, 39, 317, 339, 366

ผัดหน้า ชายใดที่ฝันว่า ได้ผัดหน้าตนเองขาวนวล เป็นยองใย ทายว่า จะได้รับความตื่นตกใจจากเรื่องพื้นไฟ ภายในบ้านหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ หญิงฝันไม่สู้กระไรนัก อาจได้รับโชคเล็ก ๆ น้อย ๆ

เลขเสี่ยงโชค : 05, 03, 360, 305, 533

ไผ่ ฝันว่าตนเดินเข้าไปในป่าไผ่ มีหนามไผ่เกี่ยวร่างกาย หรือฝันว่าถูกไม้ไผ่บาดเจ็บปวด ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนต่างชาติ เป็นอย่างดี

เลขเสี่ยงโชค : 11, 16, 116, 119, 112

แผล (ดู “บาดเจ็บ” อักษร บ.)

ผนัง ฝันว่า ตนเดินไปชนเข้ากับผนัง หรือกำแพง หรือปืนผนัง หรือเกาะจับผนัง ทายว่า สิ่งที่คิดไว้หรือทำไว้ จะมีผู้มาช่วยเหลือ ลำพังตนเองจะไม่สำเร็จ

เลขเสี่ยงโชค : 46, 43, 246, 446, 448

ผดุงครรภ์ ฝันถึงนางผดุงครรภ์ ถ้าเป็นหญิงฝัน ทายว่า จะเสียของหรือเงินทองถ้าเป็นชายฝัน ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะได้ รับโชคเล็ก ๆ น้อย ๆ จากเพศตรงข้าม

เลขเสี่ยงโชค : 08, 09, 108, 109, 809

ผ่าท้อง ฝันว่าผ่าท้องตนเองควักไส้ออกมา ทายว่าได้รับโชคลาภลอย หรือโชคทางการค้า (ตำราไทยแนะ ทำบุญตักบาตรทำขวัญตัวเองเสียก่อน ภายหลังจะมีลาภ)

เลขเสี่ยงโชค : 38, 39, 308, 309, 389

แผ่นดินไหว ฝันว่าแผ่นดินไหว แต่ไม่ได้ทำความเสียหายอะไร ทายว่า จะมีโชค ฐานะทางการเงินจะดีขึ้น

แต่ถ้าฝันว่า บ้านเรือนพังทลาย แผ่นดินแตกแยก ทายว่า จะเปลี่ยนฐานะจากรวยเป็นจน หรือมิฉะนั้นจะเป็น ความขึ้นโรงขึ้นศาล

ถ้าฝันแต่เพียงแผ่นดินไหวโคลงเคลงเหมือนนั่งเรือ กลางคลื่นอย่างเดียว ไม่มีการทำลาย จึงจะแปลว่าฝันดี

เลขเสี่ยงโชค : 26, 66, 266, 629, 696

อักษร ผ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us