คลังเก็บป้ายกำกับ: yellowwood.us

ตอนที่3 ความฝันเกิดขึ้นกับสัตว์ได้เช่นกัน

ตอนที่3

ตอนที่3

ความฝันเกิดขึ้นกับสัตว์ได้เช่นกัน

งานวิจัยแสดงให้เราได้รับรู้ว่าสัตว์เลี้ยงก็ยังมี REM ในขณะนอนหลับซึ่งส่งผลต่อสมองในส่วนที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่ได้ทำการทดลองและวิจจัยได้ใจความว่า สัตว์ก็สามารถมีความฝันในขณะนอนเหมือนกับมนุษย์ ถือเป็นเรื่องที่แปลกและหลายๆคนคงไม่ได้มาใส่ใจกันสักเท่าไหร่ว่าสัตว์จะฝันถึงอะไร!

คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะฝันดี

จากการค้นพบและการทำวิจัย  หญิง 23 คน ชาย 26 คน ทั้งหมด 49 หย่าร้างกับสาามีและภรรยามา นักจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรัช  ได้ทดลองจนสำเร็จมีผลสรุปว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีพลังสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนกว่าคนปกติ ถือเป็นความพิเศษของบุคคลสามารถปรับตัว และฟื้นตัวแบบรวดเร็วเมื่อเจอกับปัญหา ทำให้ผู้ทดลองทั้งหมดที่เป็นโรคซึ่มเศร้ามีความฝันที่ดีกว่าฝันร้าย  แต่คนเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายทันที่ทีในความฝันมีคู่รักมาเกี่ยวข้อง น่าจะเกิดจากการฝังใจ

Hello, today we have compiled a collection of fun and interesting facts about dreams. When you sleep, your subconscious mind will show the images in order, including feelings, thoughts, and even emotions that are outside of our control.

Dreams can happen to animals as well.

Research shows us that pets still have REM while sleeping, which affects the brain in the connected parts. Which occurred to many pets that have been tried and analyzed Animals can have dreams while sleeping like humans. It is a strange thing and many people probably do not pay much attention to what the animals dream about!

People with depression tend to have good dreams.

From the findings and research, 23 women, 26 men, a total of 49 were divorced with Sami and his wife. The experiment was successful and concluded that people with depression have better mental health power than normal people. Considered as a special person, able to adapt And recover quickly when faced with a problem Making all subjects suffering from depressive disorder have better dreams than bad dreams But these people will turn into nightmares as soon as their dreams come into being. Likely caused by Seder

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่3

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

ตอนที่2 นอนดึกจะทำให้มีโอกาสฝันร้ายมากกว่า

ตอนที่2

ตอนที่2

นอนดึกจะทำให้มีโอกาสฝันร้ายมากกว่า

คนที่นอนดึกๆและคนที่ตื่นสายๆมักจะฝันร้ายเกิดจากร่างกายพักผ่อนน้อย อยู่ในกลุ่ม 2-6 % ที่จะฝันร้าย ร่างกายของคนเราเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้เกิดความเครียดและหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ออกมามากและจะสูงขึ้นในช่วงเช้า ทำให้ความเครียดมีผลต่อความฝันค่ะ ผลการวิจัยจาก Yuzuncu Yil  ประเทศตุรกี ดังนั้นถ้าเราไมาอย่กฝันร้ายควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่เพียงแคานั้นยังทำให้เราสุขภาพดีอีกด้วย

ความฝันอาจเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราหรือสิ่งที่เราเจอในแต่ละวัน

ความคิดมากมายที่สามารถเปลี่ยนเกมได้มักมาจากความฝัน Deirdre Barrett นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดวิจัยไว้ ในสัปดาห์ของการทดลองกับนักเรียนที่มหาวิทยาลัยบาร์เร็ต ให้คำถามนักเรียนทำการบ้าน และปัญหาอื่น ๆ ที่พวกเขาเจออยู่ในตอนนี้การวิจัยสรุปว่า 50% ของอาสาสมัครฝันถึงปัญหาที่พวกเขาเจอและ 25% ก็ฝันถึงการแก้ปัญหา นี่ยิ่งเป็นการยืนยันได้ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเราควรอย่าคิดมากเกินไปจนเก็บเอาไปฝันเป็นเรื่องเป็นราว

Going to bed late will cause more chances of nightmares.

People who sleep late and who wake up often have nightmares due to low rest in the group. 2-6% of those who have nightmares in our bodies when not enough sleep causes stress and secrete the hormone cortisol. Coming out a lot and going up in the morning Causing stress to affect dreams Research from Yuzuncu Yil, Turkey. Therefore, if we don’t live in a nightmare, get enough rest, not only that it will keep us healthy as well.

Dreams may arise from our subconscious thoughts or things that we encounter on a daily basis.

Many ideas that can change the game often come from dreams. Deirdre Barrett, a Harvard University psychologist, researched. In the week of the experiment with the students at Barrett University Ask students to do their homework and other problems they currently encounter. Research concludes that 50% of volunteers dream of problems they encounter and 25% dream of solutions. This is more or less a confirmation, therefore we should not think too much to keep dreaming earnestly.

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

ตอนที่1 ฝันร้ายช่วยคุณแม่ได้

ตอนที่1

ความฝันเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาที่เราหลับระหว่างการนอนหลับ แต่ส่วนมากจะเลือนลางลงเหลืออยู่น้อยในความทรงจำ และยากที่จะเดาว่าสิ่งที่เราฝันได้เห็นในฝันนั้นคืออะไรและหมายความว่าอย่างไร เราจะรวบรวมเรื่องของความฝันต่างๆมาให้รับชมกันค่ะ

ฝันร้ายช่วยคุณแม่ได้

ตอนที่1

เรื่องแรกก็แปลก แล้วนะคะ ฝันร้าย จะช่วยหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างไร? แต่นี่เป็นข้อมูลจากนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเมสสินา ในประเทศอิตาลี โดยพบว่าพบว่าผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หากมีฝันร้ายเกี่ยวกับเด็กที่ยังไม่เกิดหรือมีการทำแท้งในความฝัน หรือตกเลือด อะไรก็ช่างที่เป็นเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับการคลอดลูก เมื่อถึงเวลาคลอดลูกมักจะคลอดง่ายและใช้เวลาไวกว่าคนที่ไม่ได้ฝันร้ายนั่นเองค่ะ…

 ความฝันที่โหดร้ายและมีความรุนแรงอาจบอกอะไรเราบางอย่าง

ความฝันที่รุนแรงหรือโหดร้าย หากคิดว่าฝันร้ายนั้นไม่ดีลองนึกว่าคุณมีปัญหาเรื่องการพักผ่อนที่เกิดขึ้นไม่บ่อย  ซึ่งจะทำให้เราขยับท่าทางตามความฝันที่เราฝันอยู่เช่นการเตะ ต่อย หรือร้องโวยวาย จากข้อมูลที่เผยแพร่ทางออนไลน์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2010 บนเว็บไซต์ของระบบประสาทวิทยา อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณของความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เกี่ยวกับสมอง

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

A nightmare can help mom.

The first story is strange. How can a nightmare help a pregnant woman? But this is data from researchers at the University of Messina. In Italy It is found that women who are pregnant, if having a nightmare about an unborn child or having an abortion in a dream or bleeding, what a bad thing about giving birth. When it’s time to give birth, babies are often easier to deliver and take more time than those who do not have nightmares.

Cruel and violent dreams may tell us something.

Violent or cruel dreams If you think that bad nightmares are bad, imagine that you have frequent sleep problems. Which will make us move the gestures according to the dream we are dreaming like kicking, punching or shouting Based on information published online on July 28, 2010 on the neurology website. May be the starting point for signs of anomalies that occur as they age Brain

For example, dreaming of seeing “fire” or “fire”, which, according to predictions, will get anxiousness. The old tricks of solving ancient texts are suggested to solve with “rivers” or “ganges” or “water”. Is a “trick” in extinguishing the “fire” will cause the story or event to occur in advance to subside

ตอนที่1

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ฮ

อักษร ฮ

 

อักษร ฮ

ฮูก (นกฮูก) ฝันเห็นนกฮูก หรือนกเค้าแมว ทายว่าจะได้ข่าวทางไกลจากมิตร อาจมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย

เลขเสี่ยงโชค : 08, 09, 108, 709, 309

ฮองเฮา (ราชินี) ฝันเห็นราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝัน ทายว่า จะได้ลาภใหญ่

เลขเสี่ยงโชค : 89, 18, 189, 889

เคล็ดในการแก้ “ฝันร้าย”

ความฝันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือกับฐานะ และ สมบัติของตนนั้น ในตำราทำนายฝัน มักทํานายไว้ตรงข้าม เสมอ เช่น ฝันว่าเป็นเศรษฐี ทายว่าจะยากจนลง หรือฝัน ว่าได้เงิน มักจะเสียเงิน ฝันว่าถูกตัดศีรษะหรือถูกแทงไส้ ไหล กลับถือว่าเป็นฝันดี จะได้ลาภหรือหมดเคราะห์

โดยเหตุนี้การที่จะถือว่าฝันชนิดใดเป็นฝันร้าย หรือฝันชนิดใดเป็นฝันดี จึงไม่อาจจะกำหนดแน่นอนใน ทันทีที่ตื่นจากฝันได้ แต่ส่วนมากการ “ฝันร้าย” ในฝัน เช่น ฝันร้องให้ หรือฝันถูกตัดหัว ซึ่งในคำทำนายว่า จะ มีลาภดังที่กล่าวมานี้ ผู้ที่ฝันมักจะเป็นทุกข์กังวล เกรง ว่าการฝันของตนจะฝันร้าย เพราะจิตใจตนตระหนก ตั้งแต่อยู่ในความฝันแล้ว แต่แท้จริงจากคำทำนายกลับ ปรากฏว่า เป็นนิมิตบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้รับ โชคซึ่งแปลว่า “ฝันดี” นั่นเอง

ไทยเรามีวิธีแก้ฝันอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับคน ต่างชาติหรือฝรั่ง คือ ใช้วิธีเอาความฝันของตนไปเล่าให้ ใครคนใดคนหนึ่งฟัง จะเป็น “ฝันดี” หรือ “ฝันร้าย” ก็ตาม คนที่รับฟังจากเรานั่นแหละจะเป็นคน “แก้ฝัน” ให้เราเอง คือพอเราเล่าจบ เขาจะต้องให้พรว่า “ฝันดีจะมี ลาภ” ผู้ที่ฝันหรือไปให้เขาแก้ฝันก็จะต้องยกมือไหว้ แล้วก็ ตอบไปว่า “สมพรปากเถิด” วิธีนี้คนเก่า ๆ หรือคนไทย ตามชนบทยังนิยมใช้เป็น “เคล็ด” แก้ฝันของตนเองอยู่จน ถึงทุกวันนี้ส่วนมาก เพราะถือว่าเมื่อให้อีกคนเป็นผู้แก้ฝัน แล้ว ถ้าเป็นฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี ถ้าฝันดีก็จะดียิ่งขึ้น

แต่วิธีการหรือเคล็ด ในการแก้ฝันที่ถือตามตำนาน หรือตามความเข้าใจของตนเอง เท่าที่ได้รับคำบอกเล่าว่า เป็น “ฝันร้าย” นั้น ไทยเราก็มีวิธีแก้อยู่อย่างวิจิตรพิสดาร เหมือนกัน และถือเป็น “ประเพณี” กันมานานแล้วทีเดียว ซึ่งถ้าหากคุณ ๆ ผู้สนใจจะลองนำไปใช้ดูบ้าง ก็คงจะไม่ก่อ ให้เกิดความเสียหายอะไรนัก เพราะอย่างน้อยก็เป็นการ “ปลอบจิตใจ” ของตนเอง หรือ “ผู้ฝัน” ได้อย่างหนึ่ง เหมือนกัน และวิธีการแก้ฝันนี้ เมื่อพิเคราะห์ดูแล้วก็มีเหตุ อันควรนับเนื่องเข้าในข่ายของการ “หักกลบลบล้าง” อยู่ได้บ้างเหมือนกัน ดังจะได้กล่าวต่อไป

เช่น ฝันเห็น “ไฟ” หรือ “ไฟไหม้” ซึ่งตามคำ ทำนายก็ว่าจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจนั้น ตำราเคล็ด ในการแก้ฝันของโบราณก็แนะนำให้ไปแก้กับ “แม่น้ำ” หรือ “คงคา” หรือ “น้ำ” เป็น “เคล็ด” ในการดับ “ไฟ” เสีย ก็จะทำให้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า มีอัน บรรเทาลง

และคนโบราณก็คือว่า “เคล็ด” วิธีนี้ดีที่สุด ในการ แก้ฝันชนิดนี้ แต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปกว่านั้น คนโบราณหรือ เจ้าตำรับคำทำนายฝันเขาแนะว่า เมื่อสะดุ้งตกใจตื่นจาก ฝันร้าย ไม่เฉพาะแต่จะฝันเรื่องไฟอย่างเดียว แม้ฝันอื่น ๆ ก็ตามที่ทำให้ตกอกตกใจนั้น ให้รีบลุกขึ้นนั่งกราบหมอน รําลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเสียสามครั้ง แล้วสวดมนต์ภาวนา เท่าที่สามารถจะสวดได้ ทำนองขอคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ พึ่งให้ช่วยปกปักรักษาและขจัดเหตุร้ายต่าง ๆ ที่จะเกิดแก่ ตัวเราให้หมดสิ้นไป

ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุด ถ้า เราสามารถจะปฏิบัติตามได้ และการสวดมนต์ ก็ควรจะ สวดทุกคืนก่อนนอนด้วยยิ่งดี

For example, dreaming of seeing “fire” or “fire”, which, according to predictions, will get anxiousness. The old tricks of solving ancient texts are suggested to solve with “rivers” or “ganges” or “water”. Is a “trick” in extinguishing the “fire” will cause the story or event to occur in advance to subside

อักษร ฮ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร อ

อักษร อ

อักษร อ

อ่าง ฝันว่าลงไปในอ่างน้ำ หรือเอามือลงไปล้างใน อ่างน้ำ ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหาย และมีลาภ ตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 08, 09, 208, 209, 508

อิฐ ฝันว่าได้จับอิฐเป็นก้อน หรือหิน หรือเดินไป สะดุดอิฐก้อนใหญ่ ทายว่า จะได้รับโชคลาภจากญาติมิตร

เลขเสี่ยงโชค : 55, 56, 06, 556, 509

 

อนุสาวรีย์ ฝันเห็นอนุสาวรีย์ หรือรูปปั้น หรือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรือ จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขเสี่ยงโชค : 19, 09, 109, 119, 189

อาคาร (ดูคำว่า “บ้าน” อักษร บ.)

อินทรี ฝันเห็นนกอินทรี หรือนกใหญ่บินมาโฉบร่างเรา หรือบินอยู่บนท้องฟ้าน่าเกรงกลัว ทายว่า จะได้อำนาจ วาสนา หรือได้เลื่อนยศตำแหน่งหน้าที่

เลขเสี่ยงโชค : 98, 99, 969, 988, 908

อุบัติเหตุ ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุ ส่วนมากจะเป็นฝันร้าย มักจะเกิดกับตนเอง หรือไม่ก็ญาติพี่น้องและบริวาร เช่น ฝันว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้ศีรษะบาดเจ็บ ทายว่า จะเกิด อันตรายแก่ตนเองหรือญาติผู้ใหญ่บิดามารดา ถ้าอุบัติเหตุ ที่ขาข้างขวาจะเกิดแก่พี่น้อง อุบัติเหตุที่ขาข้างซ้ายจะได้แก่ คนใช้ ที่มือข้างซ้ายหรือข้างขวาจะเกิดแก่ภรรยาและบุตร

เลขเสี่ยงโชค : ยังไม่ควรเสี่ยง

อาบน้ำ ฝันว่า อาบน้ำที่ใสสะอาด เป็นความฝัน อันเป็นมงคลแก่ตน แต่ถ้าเป็นน้ำขุ่นโคลนตม จะมีเคราะห์ หรือทุกข์เศร้าโศก

เลขเสี่ยงโชค : 25, 28, 29, 251, 281, 292

อุจจาระ ฝันว่า ได้จับอุจจาระหรือขี้ จะถูกนินทา กลาวร้าย ถ้าเหยียบถูกขี้หรือตกไปในถังขี้ จะมีลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 11, 12, 111, 121

อาเจียน ฝันว่า อาเจียนออกมาเป็นเลือด ทายว่า จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ ถ้าฝันว่า อาเจียนเป็นหนองข้น ทายว่า จะเกิดเคราะห์ร้ายแก่บุตรภรรยาหรือสามี ถ้าฝัน ว่า อาเจียนออกมาเป็นเลือดทั้งหนอง ทายว่า จะได้รับ ความมั่งคั่งสมบูรณ์

เลขเสี่ยงโชค : 05, 06, 07, 805, 206, 807

อาทิตย์ (ดูคำว่า “พระอาทิตย์” อักษร พ.)

อสุนีบาต ฝันว่า อสุนีบาตตกหรือฟ้าผ่า เป็นความ ฝันดี ทายว่าผู้ฝันจะได้ลาภ หรือโชคทางการเสี่ยงและทาง การค้า

เลขเสี่ยงโชค : 09, 29, 94, 190, 192, 194

อ้อย ฝันว่า ได้กินอ้อย เป็นความฝันดี ผู้ฝันจะได้ ลาภและยศ และจะหมดเคราะห์หมดโรคภัย

เลขเสี่ยงโชค : 11, 12, 17, 111, 112, 117

Dreaming that bathing in clear water is an auspicious dream. But if the water is muddy, there will be misfortune or sorrow

The dreamy feces that have caught feces or feces will be gossiping. If stepped on, being scared or falling into the tank, the feces will have fortune.

Vomiting a dream of vomiting in the blood, guessing that he will receive a large fortune if he dreams of gushing in the thick, predicting that he will cause misfortune to his son, wife, or husband. Complete wealth

Athit (see the word “sun”, K.)

The dream of a thunderbolt or a lightning strike is a good dream. Or luck, risk and trade

Cane dreams that he has eaten sugar cane as a good dream. The dreamer will have fortune and rank and will be out of luck.

อักษร อ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ห

อักษร ห

 

หมา (ดูคำว่า “หมา” อักษร ม.) หมอน (ดูคำว่า “มุ่งหมอน” อักษร ม.)

หมู (ดูคำว่า “หมู” อักษร ม.)

อักษร ห

หนวด ฝันว่าได้ตัดหนวด หรือโกนหนวดตัวเอง ทายว่า จะต้องเป็นปากเป็นเสียงกับคนในบ้าน หรือคนในที่ทำงาน

เลขเสี่ยงโชค : 81. 82, 481, 824, 208

หญ้า ฝันว่า ได้นั่งบนพื้นหญ้าหรือนอนกลางสนามหญ้า ทายว่า จะได้รับโชค ผู้มีลาภเป็นสัตว์เลี้ยง

เลขเสี่ยงโชค : 05, 06, 116, 105, 506

หนอน (ดูอักษร น.)

หนู (ดูอักษร น.)

หน้า ฝันว่า ตนเองล้างหน้า หรือถูกจับต้องใบหน้า หรือผัดหน้าด้วยแป้ง ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือจะได้รับอุปการะจากผู้ใหญ่ในหน้าที่การงาน หรือวิ่งเต้นค้าขาย

เลขเสี่ยงโชค : 81, 16, 17, 117, 718, 716

ไหม้ (ดูคำว่า “ไฟ” อักษร ฟ.) ไหว้ (ดูคำว่า “ไหว้” อกษร ว.)

หวาย ฝันว่า ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย หรือถูกหวายรัด ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือผ่านอุบัติเหตุต่าง ๆ และจะมีลาภตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 51, 56, 115, 556, 551

หลุม ฝันว่า เดินตกลงไปในหลุมอสรพิษ หรือหลุม มีเศษกระเบื้องแตกอยู่ก้นหลุม ทายว่า จะหมดเคราะห์หรือ พ้นจากโรคภัย หรือจะมีทุกข์แล้วมีลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 06, 05, 506, 501, 505

หางไก่ ฝันว่าได้จับหางไก่หรือขนที่ตัวไก่ ทายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยงหรือลาภทางนายหน้าวิ่งเต้นซื้อขาย

เลขเสี่ยงโชค : 11, 17, 16, 617, 117, 119

เหี้ย ฝันว่าเหี้ยหรือตะกวดขึ้นบ้านหรือได้ไล่ตีไล่จับ ทายว่า จะได้ลาภหรือได้โชคทางเสียง

เลขเสี่ยงโชค : 48, 49, 148, 149, 744

หัวล้าน ฝันเห็นคนหัวล้านผ่านหน้าหรือคนหัวล้าน ชนกันเป็นที่สนุกสนาน ทายว่าท่านจะได้รับความเดือดเนื้อ ร้อนใจจากเพื่อนบ้านหรือคนในบ้าน

เลขเสี่ยงโชค : 55, 66, 565, 550, 585

หัวหมู ฝันเห็นหัวหมู หรือเครื่องบายศรี หรือหัว หมูวางหน้าศาลเจ้า ทายว่า ท่านจะได้โชคจากการค้าหรือ ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขเสี่ยงโชค : 11, 12, 219, 191, 122

หิ่งห้อย ฝันเห็นตัวหิ่งห้อย มีแสงเรือง ๆ ที่ก้น บินกันมาเป็นกลุ่มก้อน ทายว่า จะได้รับข่าวดีในตำแหน่งหรือ เกี่ยวกับโชคดีภายในบ้านหรือครอบครัว

เลขเสี่ยงโชค : 45, 46, 49, 492, 296, 965

ห่มผ้า ฝันว่า ตนเองได้ห่มคลุมผ้าผืนใหญ่ ในฝัน ว่าเป็นผ้าใหม่ ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรทางไกลหรือญาติพี่น้องที่ป่วยหายทุเลา ถ้าฝันว่าเป็นผ้าเก่า ๆ ว่า จะได้รับข่าวดีจากหน้าที่การงานของตนเอง

เลขเสี่ยงโชค : 48, 49, 488, 089, 081

เหรียญเงิน (ดูคำว่า “สตางค์” อักษร ส.)

แห (ดูคำว่า “ตาข่าย” อักษร ต.)

หงส์ ฝันเห็นหงส์หรือห่านขาวในสระ เป็นความฝัน ที่ดี ถ้าเป็นชายโสดฝัน จะได้ภริยาตระกูลสูง ถ้าเป็นหญิง โสด จะได้รับของขวัญหรือโชคลาภจากเพศตรงข้าม ถ้า เป็นสตรีมีครรภ์ จะได้บุตรสาวน่ารักและมีสกุล

เลขเสี่ยงโชค : 52, 53, 152, 153, 253

หนังสือ ฝันว่าเขียนหนังสือ เป็นฝันดี ทายว่า จะ ได้รับส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ร่วมกับมิตรสหาย ผู้ที่ฝัน อยากมีบุตรจะได้บุตรสมประสงค์ ถ้าฝันว่าอ่านหนังสือ จะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงในผลงานที่ทำ

เลขเสี่ยงโชค : 12, 13, 14, 112, 134, 342

Dream book that writing a book is a good dream, guessing that it will receive a share of benefits with friends who dream of having children to get children. If dreaming of reading Will receive the honor and reputation in the work done

Dream swan saw a swan or a white goose in the pool is a good dream. Will receive a high family wife if a single woman will receive a gift or fortune from the opposite sex if it is a pregnant woman Will receive a cute and young daughter

อักษร ห

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ส

อักษร ส

อักษร ส

เสือ หญิงชายใดฝันว่าขี่เสือ ทายว่า จะมีอำนาจ วาสนา หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ ถ้าฝันว่าถูกเสือกัด ทายว่า จะได้โชคลาภจากเพศตรงข้าม ถ้าฝันว่าฆ่าเสือ ตาย ทายว่าจะหมดเคราะห์หรือหมดศัตรู ที่เจ็บป่วยจะหาย

เลขเสี่ยงโชค : 34, 30, 349, 309, 344

สุรา หญิงชายใดฝันว่า ได้ดื่มสุราเมามาย ทายว่า จะได้ลาภจากผู้ใหญ่ หรือข่าวดีจากเพื่อนฝูง

เลขเสี่ยงโชค : 23, 24, 463, 234, 263

สระผม หญิงชายใดฝันว่าสระผมตนเอง ทายว่า จะหายจากโรค หรือหมดเคราะห์ หรือจะมีโชคในภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 55, 09, 05, 259, 279, 570

สวรรค์ หญิงชายใดฝันว่า ได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทายว่า จะเป็นนิมิตอันดีแก่ตนเองจะได้เลื่อนตำแหน่ง หรือยศ ถ้าเป็นพ่อค้าจะได้รับชื่อเสียงและผลกำไรงาม

เลขเสี่ยงโชค : 69, 68, 79, 669, 869, 799

สวดมนต์ หญิงชายใดฝันว่าได้นั่งสวดมนต์ภาวนา ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ทายว่า ฝันนี้จะเป็นมงคลที่ดี จะหมดเคราะห์และหายจากโรคภัยต่าง ๆ แม้ศัตรูที่คิดร้าย ก็มีอันพ่ายแพ้

เลขเสี่ยงโชค : 59, 19, 159, 550, 359

สตางค์ หญิงชายใดฝันว่า ได้จับสตางค์หรือเงิน ทายว่า จะได้รับเคราะห์ หรือจะเดือดร้อนจากการเสียเงิน เสียทองเพราะเจ็บป่วย

เลขเสี่ยงโชค : 01, 07, 401, 507, 017

สตรี ชายใดฝันว่า ได้พบสตรีแปลกหน้า และได้ พูดคุยกัน ทายว่าจะได้รับข่าวจากญาติทางฝ่ายมารดาหรือ จากเพศตรงข้ามในทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 51, 57, 511, 517, 756

สมอเรือ หญิงชายใดฝันว่า ได้เห็นสมอเรือทิ้งลงไปในน้ำ ทายว่า การที่คิดไว้จะไม่สมหวัง หรือจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 61, 67, 367, 761, 667

สมุด ฝันว่า ได้จับต้องสมุดหรือหนังสือ หรือเห็น สมุดหนังสือวางในห้อง ทายว่า จะได้รับข่าวจากเพื่อนฝูง หรือจะมีการเดินทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 14, 16, 114, 610, 617

สวน หญิงชายใดฝันว่า ได้เดินเล่นอยู่ในสวน สงบ ราบรื่น ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหาย ที่ทุกข์จะคลาย และจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขเสี่ยงโชค : 29, 26, 279, 298, 966

สัตว์เลี้ยง หญิงชายใดฝันว่า มีผู้นำสัตว์เลี้ยงมาให้ หรือโอบรัดสัตว์เลี้ยงไว้ในวงแขน ทายว่า จะต้องเสียเงิน ทอง หรือมีอันเดือดร้อนเพราะคนในบ้าน

เลขเสี่ยงโชค : 40, 41, 464, 410, 384

สามเณร ฝันว่า ได้พบสามเณร หรือสามเณรองค์ เล็กเดินเข้ามาในบ้าน ทายว่า หญิงมีครรภ์จะได้บุตรชายหรือจะได้ลาภเป็นข้าวของมีค่า

เลขเสี่ยงโชค : 75, 78, 278, 708, 381

สายสร้อย หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมสายสร้อยคอ หรือสร้อยข้อมือ ทายว่า จะได้พบเพศตรงข้ามที่พึงพอใจ ถ้าเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรหญิงน่ารัก ชายจะได้ลาภเป็น ความสุขทางใจ หรือลาภข้าวของมีค่า

เลขเสี่ยงโชค : 22, 02, 228, 208, 028

เสี้ยนหนาม หญิงชายใดฝันว่า ถูกเสี้ยนหนามตำ เท้าหรือตำเข้าไปในผิวหนังได้รับความเจ็บปวด ทายว่า จะ หมดเคราะห์ พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ศัตรูจะกลับมาเป็นมิตร

เลขเสี่ยงโชค : 15, 06, 156, 556, 563

เสาเรือน ฝันว่า เสาเรือนในบ้านตกน้ำมัน หรือ ฝันว่าเสาเรือนผุ มีรอยกัดแทะ ทายว่าจะต้องโยกย้ายที่อยู่ หรือมีอันแตกร้าวในครอบครัว

เลขเสี่ยงโชค : 76, 79, 076, 709, 717

อักษร ส

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ศ

อักษร ศ

อักษร ศ

ศาลา หยิงชายใดฝันว่าเข้าไปนั่งอยู่ในศาลาอันกว้างใหญ่ ทายว่า จะได้รับความสุขร่มเย็น และครอบครัวจะอยู่ดีกินดีมีลาภพอสมควร

เลขเสี่ยงโชค : 45, 47, 56, 457, 567, 472

ศรีษะ หญิงชายใดถ้าฝันเกี่ยวกับศรีษะของตนเองเช่นฝันว่า เอาผ้าโพกศรีษะหรือผูกติดศรีษะ ทายว่า จะมีบุยวาสนาหรือโชคชะตาดี มีลาภ

หรือถ้าฝันว่า มีเหาขึ้นบนศรีษะ ก็จะได้ลาภลอย หรือลาภทางการเสี่ยง

หรือฝันว่าตัดศรีษะผู้อื่น ก็จะได้รับโชควาสนาดีขึ้น ในทางนิมิตถือว่การฝันถึงศรีษะของตนเองเป็นนิมิตดีส่วนมาก ยกเว้นเฉพาะว่าฝันว่าผมหลุดร่วงจากศรีษะเป็นหย่อมๆ เท่านัน้ที่ทำนายว่าเคราะห์ไม่ดี

เลขเสี่ยงโชค : 91, 98, 69, 691, 981, 969

ศพ (ดูคำว่า “โลงสพ” อักษร ล.)

เศร้าโศก หญิงชายใดฝันว่า เสียใจเศร้าโศก หรือร้องไห้หนัก ทายว่า จะได้รับโชค หรือมีผู้นำข่าวดีมาให้

เลขเสี่ยงโชค : 70, 65, 57, 507, 655, 577

ศิลา ฝันเห็นแท่งศิลา หรือหินก้อนใหญ่ หรือศิลาจารึกศพ, ศิลาฤษ์ ทายว่า งานที่คิดไว้หรือทำไว้จะเป็นผลสำเร็จยิ่งใหญ่ หรือจะมีผู้ใหญ่ช่วยอุปการะเป็นหลักฐานดี

เลขเสี่ยงโชค : 49, 79, 797, 494, 497

ศีล ฝันว่าตนเองได้เข้าไปนั่งรับศีล ฟังธรรม หรือ จำศีลภาวนาในที่งบ ทายว่า  จะหมดเคราะห์หรือเจ็บป่วยจะหาย จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขเสี่ยงโชค : 58, 18, 89, 588, 188, 898

ศาลเจ้า ฝันเห็นสาลเจ้า หรือเข้าไปนั่งในศาลเจ้าหรือเห็นศาลพระภูมิ ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือหมดทุกข์ทางหนี้สิน จะเริ่มขยับขยายฐานะดีขึ้น

เลขเสี่ยโชค : 47, 97, 474, 907, 477

Ying Ying Sala dreamed that he would sit in a large pavilion, presumably to be happy and peaceful. And the family will live well, have enough fortune

Female head, any male if dreaming about his own head, such as dreaming that Take a head band or tie a head to predict whether there is a fortune or good fortune.

Or if dreaming Have lice on his head Will float Or risking fortune

Or dreaming of cutting one’s head Will get better luck In the vision, the dream of his own head is a good vision. Except that the dream of hair falling from the head is patchy Only predict that bad luck

Corpse (see the word “coffin”, letter L)

Sorrowful woman, any man dreams that Sorry Or crying heavily, guessing whether to get luck or have a good news leader

The dream shrine saw Sal Chao Or go to sit in a shrine or see a shrine to predict whether they will be depleted or suffering from debt Will begin widening the position better

อักษร ศ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ว

อักษร ว

อักษร ว

แหวน หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมแหวนมอง หรือ แหวนเพชร ทายว่า ที่เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ที่มีเรือนหรือมีครรภ์จะได้บุตรหญิงหน้ารักเป็นศรี หรือมิฉะนั้นจะได้ลาภทางเสี่ยงโชค

เลขเสี่ยงโชค : 09, 19, 10, 109, 105, 106

แหวนหาย หญิงชายใดฝันว่า ทำแหวนในนิ้วมือหล่นหาย หรือถูกขโมยลักแหวน ทายว่าจะเสียของรัก หรือ มีข้อพิพาททางครอบครัว

เลขเสี่ยงโชค : 97, 49, 419, 409, 709

แว่นตา หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมแว่นกระจกดำ ทายว่า จะได้รับเคราะห์ หรือความผิดหวังจากเรื่องต่างๆ ถ้าฝันว่าได้แว่นกระจกสีขาว ทายว่า จะได้รับข่าวดีทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 98, 80, 280, 288, 824

ว่ายน้ำ หญิงชายใดฝันว่าว่ายน้ำเหนื่อยอ่อน หรือว่ายข้ามฝั่งขึ้นตลิ่งได้ ทายว่า จะหมดเคราะห์หรือพ้นทุกข์ ถ้าว่ายน้ำวนเวียนอยู่ในแม่น้ำ ไม่ข้ามฝั่ง ทายว่า จะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วย

เลขเสี่ยงโชค : 17, 27, 24, 247, 347

วิวาท ฝันว่าทะเลาะวิวาทกับคนแปลกหน้า ทายว่า จะได้รับข่าวทางไกลจากญาติมิตร ถ้าฝันเห็นคนวิวาทหรือฟันแทงกันถึงเลือดตก ทายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยง

เลขเสี่ยงโชค : 02, 28, 08, 208, 288, 808

ไว้ทุกข์ ฝันว่าตนเองติดทุกข์ไว้ที่แขน หรือฝันเห็นคนไว้ทุกขืหน้าเสร้า ทายว่า จะหมดเคราะห์ และลาภจะตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 04, 06, 104, 106, 609

ไหว้ ฝันว่าตนเองไหว้พระ หรือไหว้สิ่งสักการะบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทายว่า จะหมดเคราะห์และจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หรือจากญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดา

เลขเสี่ยงโชค : 10, 15, 19, 510, 115, 519

วัง ฝันเห็นวัง เป็นความฝันที่ดี ทายว่า ผู้ฝันจะไได้รับยศศักดิ์หรือตำแหน่งสูงขึ้น ถ้าประกอบการค้าจะมีหลักฐานมั่นคง

เลขเสี่ยงโชค : 48, 49, 418, 419, 249

เวียนเทียน ฝันว่าได้ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชา หรือมาฆบูชาในวัดแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นฝันมงคล ทายว่าจะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงดีงาม หรือได้รับเลื่อนยศและตำแหน่งหน้าที่ ถ้าเป็นพ่อค้าเล็กๆ จะเปลี่ยนฐานะเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียง

เลขเสี่ยงโชค : 18, 19, 89, 189, 198

Any woman’s ring dreams that Wearing a ring or diamond ring guessing that a single person will find a soulmate With a house or a pregnant woman will receive a daughter in love Or otherwise will have a fortune in luck

The ring disappears. Any man dreams that Lost the ring in the fingers Or stolen the ring Predict whether to lose love or have a family dispute.

Any female male eyewear dreams that Wore black glass glasses to predict how to get bad luck Or disappointment from various matters If dreaming of getting white glass glasses, guessing that he will receive long-distance good news

Any woman swimming, dreaming that swimming is tired Or swam across the bank up the bank, guessing that they will be out of luck or suffering If swimming around the river, do not cross the coast. Predict whether to get misfortune or illness.

อักษร ว

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

อักษร ล

อักษร ล

อักษร ล

ลิง หญิงชายใดฝันเห็นลิงหรือลูกลิงเล็ก ๆ ไต่ยั้วเยี้ยบนต้นไม้ ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนจากเด็ก ๆ ภายในบ้าน

เลขเสี่ยงโชค : 69, 66, 669, 609, 691

ลมพายุ (ดูคำว่า “พายุ” อักษร พ.)

เลือด หญิงชายใดฝันเห็นเลือดนอง หรือเลือดออกตามร่างกายตน ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะได้รับ ข่าวดีจากทางไกล ถ้าฝันว่าได้กินเลือดเนื้อสัตว์ ทายว่า จะ ได้ลาภจากการเสี่ยงหรือการพนัน

เลขเสี่ยงโชค : 76, 78, 275, 378, 786

ลอยคอ หญิงชายใดฝันว่า ตนเองไปลอยคออยู่ในน้ำ ปล่อยตัวนิ่งเฉยให้กระแสน้ำพาไป ทายว่า การงานที่คิดไว้จะสำเร็จ แต่จะต้องมีผู้มาช่วยเหลืออุปการะ หรือจะได้รับข่าวดีทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 79, 71, 671, 814, 319

ลอยกระทง ฝันว่าได้ไปลอยกระทงหรือเห็นกระทง ลอยน้ำมา มีธูปเทียนประดับ ทายว่า ถ้าเป็นหญิงโสดจะได้ พบชายเนื้อคู่ ถ้าเป็นชายจะได้ย้ายตำแหน่งหน้าที่ใหม่ให้ ดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 42, 44, 244 224, 264

ล่องแพ หญิงชายใดฝันว่า ได้ลงแพหรือล่องแพไปตามกระแสน้ำเรื่อย ๆ ทายว่า จะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงและญาติมิตรทางไกล ลาภจะมี มาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 22, 66, 99, 369, 299

ล่าสัตว์ ชายใดฝันว่า ได้ไปล่าสัตว์ และยิงสัตว์ ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนในระยะแรก แต่จะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือ หรือช่วยให้ชนะศัตรูภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 46, 47, 406, 407, 607

ลากฉุด ฝันว่าได้ฉุดลากรถบรรทุกหรือเกวียนหนัก ไปตามถนน ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหายเป็นดี หรือมีโชค

เลขเสี่ยงโชค : 56, 57, 566, 576, 559

ลุยไฟ หญิงชายใดฝันว่า เดินลุยไฟในกองไฟร้อนจัด แต่ผ่านพ้นไปได้ ทายว่า จะมีทุกขลาภ ถ้ามีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนแล้วจะมีลาภ ตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 54, 94, 304, 904, 554

ล้าง ฝันว่าได้ล้างหน้าตัวเอง ทายว่า จะได้รับชื่อเสียงและเกียรติคุณ ฝันว่าล้างเท้า ทายว่า จะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือการค้าขายไปในทางดี ฝันว่าล้างภาชนะ สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ทายว่าจะได้รับข่าวดีจากญาติ มิตรทางไกล ถ้าฝันว่าล้างบ้านช่อง จะหมดเคราะห์และจะ ได้รับความสุขขึ้นเรื่อยไป

เลขเสี่ยงโชค : 27, 28, 227, 272, 728, 372

ลักขโมย หญิงชายใดฝันว่าตนเองถูกลักขโมยของ หรือเงินทอง หรือฝันว่าถูกโจรกรรมขึ้นบ้าน ทายว่าจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยจะหาย หรือทรัพย์ที่หายจะได้คืน

เลขเสี่ยงโชค : 67, 69, 297, 067, 677

ลูกไก่ หญิงชายใดฝันว่าได้จับลูกไก่เล็ก ๆ ไว้ในกำมือ หรือบีบลูกไก่ตายคามือ ทายว่า การคิดไว้จะเป็นผล หรืองานในหน้าที่จะก้าวหน้าดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 09, 19, 209, 119, 109

ลูกเต๋า ฝันเห็นลูกเต๋า หรือเล่นลูกเต๋าเสี่ยงทาย หรือพนัน ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนภายในบ้าน หรือ ในครอบครัว ถ้าฝันว่ากัดกลืนลูกเต๋าเข้าไปในลำคอ ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือจะชนะศัตรู หรือจะได้ลาภทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 46, 41, 49, 419, 416, 404

เลื่อย ฝันเห็นหรือได้จับเลื่อยเลื่อยไม้ ทายว่า จะ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ หรือการงานใหม่ จึงจะมีลาภ หรือมีโชคดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 43, 83, 36, 384, 864, 844

อักษร ล

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us