คลังเก็บป้ายกำกับ: ufacasino

ศาสตร์อันลี้ลับของความฝัน

ศาสตร์อันลี้ลับของความฝัน

ศาสตร์อันลี้ลับของความฝัน
ศาสตร์อันลี้ลับของความฝัน

พระนันทาจารย์ ปราชญ์องค์หนึ่งในพระพุทธสาสนา ผู้แต่งคัมภีร์สารัตถะสังคหะ ยืนยันว่า พระอรหันต์ไม่ฝันด้วยเหตุผลดังว่านั้น ได้ระบุมูลเหตุของความฝันไว้เป็นข้อคิดอยู่ 4 ประการคือ

1.ความฝันเกิดจากธาตุกำเริบ กล่าวคือร่างกายไม่ปกติ ครั้นหลับลงคงฝันไปในรูปต่างๆ

2.ความฝันเกิดจากดวงจิตที่ฝันพะวง หรือพัวพันอยู่กับสิ่งหนึ่งก่อนจะหลับ และเมื่อหลับจึงเก็บเอาสิ่งนั้นมาฝัน

3.เกิดจากฤทธิ์ของเทวดา เพราะเทวดาต้องการให้โทษหรือให้คุณ

4.ฝันโดยเป็นบุรพนิมิต คือบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุดีหรือร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น

คัมภีร์อธิบายเรื่องฝันของพระนันทาจารย์ ครั้งหนึ่งได้เคยใช้เป็นหลักสูตรของตำราทางพระพุทธศาสนา แต่ต่อมา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงยกเลิกและใช้เรื่องอื่นแทน

อย่างไรก็ตาม ความฝันย่อมเป็นเรื่องที่บรรดานักปราชญ์หลายชาติได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ต่างๆ นานา และไม่ถึงกับจะลงความเห็นว่า ความฝันเป็นเรื่องไร้สาระไปเสียทีเดียวนัก เพราะนักปราชญ์บางคนก็ถึงกับลงทุนค้นคว้าถึงสมมุฏฐานหรือที่มาของความฝันกันอย่างเคร่งเครียด โดยถือเอาว่า ความฝันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งของคนเราที่จะต้องศึกษาไว้ จนถึงกับทำเป็นตำราหรือวิชาความฝันออกมาด้วยกันหลายเล่ม เป็นตำราที่เขียนขึ้นโดยนักปราชญ์หรือนักจิตวิทยาหลายชาติและดูเหมือนว่าวิชาเรื่องความฝันนี้ จะเป็นตำราที่เก่าแก่กว่าวิชาอื่นๆ ทั้งหลายในโลกก็ว่าได้

Phra Nanthachan One sage in the Buddha statue The author of the textbook of the Buddha said that the Arhat was not a dream for that reason. Have identified the cause of the dream as four ideas:

1. Dreams are caused by recurrent elements. That is, the body is not normal When he fell asleep, he dreamed of various images.

2. The dream is born from the mind that dreams dream. Or entangled in one thing before falling asleep And when he slept, he took that dream

3. Caused by the power of angels Because angels want to blame or give you

4. Dream by being a Burapha Nimit Is to know in advance that any good or bad things happen

The scripture describes the dream of the Buddha. Once used as a course of Buddhist texts, but later, King Maha Soman Chao The prince W. Wise Road flavor Has canceled and used other matters instead

However, the dream is a story that many scholars have commented variously and not even agree that The dream is quite ridiculous. Because some scholars even invest in researching the basis or source of serious dreams, taking into account that dreams are a psychology of people that must be studied. Until it was made into many books or dreams Is a textbook written by many scholars or psychologists and it seems that the subject of this dream Will be texts older than other subjects All in the world

ศาสตร์อันลี้ลับของความฝัน

 

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us