คลังเก็บหมวดหมู่: เรื่องของความฝัน

ตอนที่6 ความฝันเกี่ยวกับเรื่องมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องปกติ

ตอนที่6

ตอนที่6

ความฝันเกี่ยวกับเรื่องมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องปกติ

นักจิตวิทยา Antonio Zadra จากการศึกษาปี 2550 แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงประมาณ 8% ฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศตามรายงานเกี่ยวกับความฝันซึ่งเป็นฝันที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในขณะที่บางความฝันมีการจูบและจินตนาการ ถือเป็นเรื่องปกตินะคะเลิกคิดมากได้แล้วค่ะ

ทุกความฝันไม่จำเป็นต้องมีสีสัน

หลายคนมีความฝันที่เป็นสีสัน แต่ปรถมาณ 1 ใน 8 คนความฝันเป็นภาพขาวดำ Eva Murzyn จากมหาวิทยาลัย Dundee กล่าวว่า ตอนเด็กของเราอาจมีช่วงเวลาสำคัญเมื่อดูหนังซึ่งมีผลกระทบมากต่อความฝันที่จะเกิดขึ้น” เธอสรุป จากข้อเท็จจริงที่ว่าความฝันเกือบทั้งหมดในศตวรรษที่ 20 นั้นคนที่ฝันส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่มีสี การเปลี่ยนแปลงสู่ความฝันที่มีสีเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1960 ซึ่งใกล้เคียงกับการเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่แสดงสีสัน

Dreams about sex are normal

Psychologist Antonio Zadra from a 2007 study showed that about 8% of men and women dream about sex, according to a report about dreams, which is the most common dream about sex. While some dreams have kisses and fantasies Considered normal. Stop thinking too much.

Every dream doesn’t have to be colorful.

Many people have colorful dreams, but around 1 in 8 people have dreams in black and white. Eva Murzyn from Dundee University says that as our children there may be important moments when watching movies that have a huge impact on their dreams. She concluded from the fact that almost all dreams in the 20th century are those who dream, most or almost all without color. The shift to color dreams began in the 1960s, which coincided with the start of color display technology.

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่6

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

ตอนที่5 ความฝันเป็นตัวทำลายความเครียดได้ดี

ตอนที่5

ตอนที่5

ความฝันเป็นตัวทำลายความเครียดได้ดี

ได้มีการทำการวิจัยเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2554 ผ่านชีววิทยาปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ค้นพบว่าในขณะที่ REM กำลังหลับอยู่ในความฝันสมองทำให้เราค้นพบว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลดลง จิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตราจารย์ Matthew Walker กล่าวอธิบาย อารมณ์เชิงลบลดลงหรือหายไปเมื่อเปลี่ยนเป็นวันใหม่ เป็นเพราะมันถูกประมวลผลอีกครั้งภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของระบบประสาทด้านเคมีในช่วงความฝัน เป็นสิ่งแปลกที่เราก็ไม่เคยทราบกันมาก่อน

 

ผู้คนมักจะฝันซ้ำ ๆ เกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน

จากการวิจัยปี 2547 ที่จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยสุขภาพจิตแห่งสลีปในมานน์ไฮมเยอรมนีแสดงให้เห็นว่ามี 55 รูปแบบที่ผู้คนชอบฝันถึง สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของคนที่ทดลอง

 

Dreams are a good source of stress.

Research has been done on November 23, 2011 through biology. Today, scientists at the University of California, Berkeley discovered that while REM is sleeping in a dream, the brain makes us discover that chemicals related to stress. decrease Psychologist and neurology professor Matthew Walker explains the negative emotions diminish or disappear when changing into a new day. Is because it is re-processed within the safe environment of the chemical nervous system during dreams It is strange that we have never known before.

People tend to dream repeatedly about the same story.

According to a 2004 study conducted by scientists at the Sleep Mental Health Research Institute in Mannheim, Germany, there are 55 forms that people like to dream about. This has happened at least once in the lives of people who tried it.

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่5

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

ตอนที่4 ความฝันกับวิทยาศาตร์เกี่ยวข้องกันหรือไม่?

ตอนที่4

ตอนที่4

ความฝันกับวิทยาศาตร์เกี่ยวข้องกันหรือไม่?

ความฝันก็เหมือนการถอดรหัสอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมาคอยนึกคิดว่าความฝันนี้แปลว่าอะไรและมีความหมายว่าอย่างไร Oneirology เป็นวิทยาศาสตร์ ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับความฝัน และศึกษาเรื่องกลไกลต่างๆของความฝัน  ต่อไปเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราฝันหมายความว่าอะไรแบบไม่ต้องคิดไปเอง

เพศหญิงจะฝันร้ายบ่อยกว่าผู้ชาย

ในปี 2009 การวิจัยโดย Jennie Parker นักจิตวิทยาชาวอังกฤษที่มหาวิทยาลัย West of England มีการค้นพบว่า “ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความฝันที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝันร้ายมากกว่าผู้ชาย” และรายงานว่าผู้หญิงที่ฝันร้ายจะมีความลึกหรือเข้มข้นแบบสุดๆยิ่งกว่าผู้ชาย โดยสรุปการทดลองของผู้หญิง 100 คนและชาย 93 คนอายุ 18-25 ปี โดยการให้พวกเขาจดบันทึกความฝันขอฃงตัวเองเอาไว้

Hello. Come back to meet again for a collection of fun and interesting facts about dreams.

Dreams and science are related or not?

Dreams are like another decoding, we need to think about what this dream means and what it means. Oneirology Is science That researches about dreams And study the mechanisms of dreams Next, we will know what our dreams mean without thinking ourselves.

Females will have nightmares more often than men.

In 2009, a research by British psychologist Jennie Parker at the University of the West of England found that “Most women have dreams that are more nightmares than men” and report that women who have nightmares have more depth or intensity than men. In summary, the trial of 100 women and 93 men aged 18-25 years by having them record their dreams.

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่4

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

ตอนที่3 ความฝันเกิดขึ้นกับสัตว์ได้เช่นกัน

ตอนที่3

ตอนที่3

ความฝันเกิดขึ้นกับสัตว์ได้เช่นกัน

งานวิจัยแสดงให้เราได้รับรู้ว่าสัตว์เลี้ยงก็ยังมี REM ในขณะนอนหลับซึ่งส่งผลต่อสมองในส่วนที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่ได้ทำการทดลองและวิจจัยได้ใจความว่า สัตว์ก็สามารถมีความฝันในขณะนอนเหมือนกับมนุษย์ ถือเป็นเรื่องที่แปลกและหลายๆคนคงไม่ได้มาใส่ใจกันสักเท่าไหร่ว่าสัตว์จะฝันถึงอะไร!

คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะฝันดี

จากการค้นพบและการทำวิจัย  หญิง 23 คน ชาย 26 คน ทั้งหมด 49 หย่าร้างกับสาามีและภรรยามา นักจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรัช  ได้ทดลองจนสำเร็จมีผลสรุปว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีพลังสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนกว่าคนปกติ ถือเป็นความพิเศษของบุคคลสามารถปรับตัว และฟื้นตัวแบบรวดเร็วเมื่อเจอกับปัญหา ทำให้ผู้ทดลองทั้งหมดที่เป็นโรคซึ่มเศร้ามีความฝันที่ดีกว่าฝันร้าย  แต่คนเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายทันที่ทีในความฝันมีคู่รักมาเกี่ยวข้อง น่าจะเกิดจากการฝังใจ

Hello, today we have compiled a collection of fun and interesting facts about dreams. When you sleep, your subconscious mind will show the images in order, including feelings, thoughts, and even emotions that are outside of our control.

Dreams can happen to animals as well.

Research shows us that pets still have REM while sleeping, which affects the brain in the connected parts. Which occurred to many pets that have been tried and analyzed Animals can have dreams while sleeping like humans. It is a strange thing and many people probably do not pay much attention to what the animals dream about!

People with depression tend to have good dreams.

From the findings and research, 23 women, 26 men, a total of 49 were divorced with Sami and his wife. The experiment was successful and concluded that people with depression have better mental health power than normal people. Considered as a special person, able to adapt And recover quickly when faced with a problem Making all subjects suffering from depressive disorder have better dreams than bad dreams But these people will turn into nightmares as soon as their dreams come into being. Likely caused by Seder

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่3

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

ตอนที่2 นอนดึกจะทำให้มีโอกาสฝันร้ายมากกว่า

ตอนที่2

ตอนที่2

นอนดึกจะทำให้มีโอกาสฝันร้ายมากกว่า

คนที่นอนดึกๆและคนที่ตื่นสายๆมักจะฝันร้ายเกิดจากร่างกายพักผ่อนน้อย อยู่ในกลุ่ม 2-6 % ที่จะฝันร้าย ร่างกายของคนเราเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้เกิดความเครียดและหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ออกมามากและจะสูงขึ้นในช่วงเช้า ทำให้ความเครียดมีผลต่อความฝันค่ะ ผลการวิจัยจาก Yuzuncu Yil  ประเทศตุรกี ดังนั้นถ้าเราไมาอย่กฝันร้ายควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่เพียงแคานั้นยังทำให้เราสุขภาพดีอีกด้วย

ความฝันอาจเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราหรือสิ่งที่เราเจอในแต่ละวัน

ความคิดมากมายที่สามารถเปลี่ยนเกมได้มักมาจากความฝัน Deirdre Barrett นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดวิจัยไว้ ในสัปดาห์ของการทดลองกับนักเรียนที่มหาวิทยาลัยบาร์เร็ต ให้คำถามนักเรียนทำการบ้าน และปัญหาอื่น ๆ ที่พวกเขาเจออยู่ในตอนนี้การวิจัยสรุปว่า 50% ของอาสาสมัครฝันถึงปัญหาที่พวกเขาเจอและ 25% ก็ฝันถึงการแก้ปัญหา นี่ยิ่งเป็นการยืนยันได้ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเราควรอย่าคิดมากเกินไปจนเก็บเอาไปฝันเป็นเรื่องเป็นราว

Going to bed late will cause more chances of nightmares.

People who sleep late and who wake up often have nightmares due to low rest in the group. 2-6% of those who have nightmares in our bodies when not enough sleep causes stress and secrete the hormone cortisol. Coming out a lot and going up in the morning Causing stress to affect dreams Research from Yuzuncu Yil, Turkey. Therefore, if we don’t live in a nightmare, get enough rest, not only that it will keep us healthy as well.

Dreams may arise from our subconscious thoughts or things that we encounter on a daily basis.

Many ideas that can change the game often come from dreams. Deirdre Barrett, a Harvard University psychologist, researched. In the week of the experiment with the students at Barrett University Ask students to do their homework and other problems they currently encounter. Research concludes that 50% of volunteers dream of problems they encounter and 25% dream of solutions. This is more or less a confirmation, therefore we should not think too much to keep dreaming earnestly.

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us

ตอนที่1 ฝันร้ายช่วยคุณแม่ได้

ตอนที่1

ความฝันเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาที่เราหลับระหว่างการนอนหลับ แต่ส่วนมากจะเลือนลางลงเหลืออยู่น้อยในความทรงจำ และยากที่จะเดาว่าสิ่งที่เราฝันได้เห็นในฝันนั้นคืออะไรและหมายความว่าอย่างไร เราจะรวบรวมเรื่องของความฝันต่างๆมาให้รับชมกันค่ะ

ฝันร้ายช่วยคุณแม่ได้

ตอนที่1

เรื่องแรกก็แปลก แล้วนะคะ ฝันร้าย จะช่วยหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างไร? แต่นี่เป็นข้อมูลจากนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเมสสินา ในประเทศอิตาลี โดยพบว่าพบว่าผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หากมีฝันร้ายเกี่ยวกับเด็กที่ยังไม่เกิดหรือมีการทำแท้งในความฝัน หรือตกเลือด อะไรก็ช่างที่เป็นเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับการคลอดลูก เมื่อถึงเวลาคลอดลูกมักจะคลอดง่ายและใช้เวลาไวกว่าคนที่ไม่ได้ฝันร้ายนั่นเองค่ะ…

 ความฝันที่โหดร้ายและมีความรุนแรงอาจบอกอะไรเราบางอย่าง

ความฝันที่รุนแรงหรือโหดร้าย หากคิดว่าฝันร้ายนั้นไม่ดีลองนึกว่าคุณมีปัญหาเรื่องการพักผ่อนที่เกิดขึ้นไม่บ่อย  ซึ่งจะทำให้เราขยับท่าทางตามความฝันที่เราฝันอยู่เช่นการเตะ ต่อย หรือร้องโวยวาย จากข้อมูลที่เผยแพร่ทางออนไลน์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2010 บนเว็บไซต์ของระบบประสาทวิทยา อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณของความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เกี่ยวกับสมอง

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

A nightmare can help mom.

The first story is strange. How can a nightmare help a pregnant woman? But this is data from researchers at the University of Messina. In Italy It is found that women who are pregnant, if having a nightmare about an unborn child or having an abortion in a dream or bleeding, what a bad thing about giving birth. When it’s time to give birth, babies are often easier to deliver and take more time than those who do not have nightmares.

Cruel and violent dreams may tell us something.

Violent or cruel dreams If you think that bad nightmares are bad, imagine that you have frequent sleep problems. Which will make us move the gestures according to the dream we are dreaming like kicking, punching or shouting Based on information published online on July 28, 2010 on the neurology website. May be the starting point for signs of anomalies that occur as they age Brain

For example, dreaming of seeing “fire” or “fire”, which, according to predictions, will get anxiousness. The old tricks of solving ancient texts are suggested to solve with “rivers” or “ganges” or “water”. Is a “trick” in extinguishing the “fire” will cause the story or event to occur in advance to subside

ตอนที่1

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us