ฝันเห็นแมวดำ

ฝันเห็นแมวดำ

ฝันเห็นแมวดำ
ฝันเห็นแมวดำ

ฝันเห็นแมวดำลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ฝันเห็นแมวดำในบ้าน
  • ฝันเห็นแมวดำเดินผ่านหรือกระโดดข้าม
  • ฝันเห็นแมวดำขึ้นมาคร่อมร่างหรือมาทับร่าง
  • ฝันเห็นแมวดำในทางอื่นๆ

นิมิตหมายความว่า
การฝันเห็นแมวดำในอดีตเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งอัปมงคล เพราะแมวดำแสดงถึงความอาฆาตพยาบาทความตายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องึช

ทำนายว่า
ในความฝันที่จะเห็นแมวดำทำนายว่าจะมีคนอาฆาตแค้นคนมุ่งร้ายและคนที่ไม่ประสงค์ดี อยู่ในทรัพย์สินของตน มุ่งร้ายในกิจกรรมทางธุรกิจมุ่งร้ายในงาน มุ่งร้ายต่อร่างกายหรือกระทำการที่ไม่เหมาะสม

เพื่อแก้เคล็ดหรือลดสิ่งไม่ดีจากฝันในกรณีที่อาจเกิดเหตุอัปมงคล
ในอดีตแมวดำเป็นที่หมายความถึงอาฆาตพยาบาท ดังนั้นจึงแนะวิธีแก้เคล็ดคือทำบุญ และกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บีเวอร์หรือผู้ประสงค์ปองร้ายตัวเอง

เลขนำโชค
การมองเห็นแบบนี้ถือเป็นนิมิตที่ไม่ดีดังนั้นไม่ควรเสี่ยงโชค แต่ถ้าคุณผ่านวิบากกรรมนี้มาได้ก็ควรลองเสี่ยง

I dreamed of seeing a black cat in one of the following ways:

  • Dream of seeing a black cat in the house
  • Dream of seeing a black cat passing by or jumping over
  • Dream of seeing a black cat straddling or crossing its body
  • Dreaming of seeing a black cat in other ways

A vision means
Dreaming of seeing a black cat in the past, he said it was an auspicious thing. Because the black cat represents malice, death, and so on.

Predict that
In the dream of seeing a black cat predicts that there will be spiteful, malevolent and ill-wishers. Belong to their property Malicious in business activities, malicious at work Harm your body or act inappropriately.

To fix or reduce a bad dream in the event of a misfortune.
In the past, the black cat was a spiteful one. Therefore suggesting a solution to the trick is to make merit And pouring water to give merit to beavers or those who wish to harm themselves.

Lucky number
Seeing like this is a bad vision, so you shouldn’t try your luck. But if you’ve gone through this karma, it’s worth taking a risk.

ฝันเห็นแมวดำ

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : yellowwood.us