ฝันร้าย

ฝันร้าย

ฝันร้าย เป็นภาวะที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เนื่องจากก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในทางลบซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะการนอนหลับในระยะ REM (การเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็ว)

เป็นช่วงที่กล้ามเนื้อสมองฐานดอกและมันสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าน้ำลายไหลการหายใจหยุดทำงาน ฝันร้ายมักมีภาพลักษณ์ที่ซับซ้อนและเป็นเรื่องยาวผลที่ตามมาของฝันร้ายนำไปสู่ความกลัวอย่างรุนแรง

หรือมีความวิตกกังวล American Psychiatric Association ได้กำหนดและกำหนดการวินิจฉัยว่า Nightmares มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก 10 ขึ้นไป แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ หรือเข้าสังคมมาก แต่ถ้าฝันร้ายร่วมกับวัยผู้ใหญ่นี่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต

ฝันร้าย คือความฝันที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์เชิงลบอย่างรุนแรงจากจิตใจ นั่นคือความกลัวหรือความสยองขวัญ แต่ยังสิ้นหวังความวิตกกังวลและความเศร้าโศกอย่างมาก ความฝันอาจรวมถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายความไม่สบายความกลัวทางจิตใจหรือร่างกาย คนที่ฝันร้ายมักตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทุกข์ทรมานและอาจไม่สามารถกลับไปนอนเป็นเวลานานได้

ฝันร้ายอาจเกิดจากสาเหตุทางกายภาพเช่นการนอนในท่าที่ไม่สบายตัวหรือติดขัดไข้หรือสาเหตุทางจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลและการย่อยยากลุ่มโอปิออยด์ที่ใช้ในยาแก้ปวดเช่นออกซิโกโดน

และไฮโดรกินก่อนนอน. ซึ่งจะเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายและการทำงานของสมอง ฝันร้ายที่เกิดซ้ำซึ่งอาจรบกวนรูปแบบการนอนหลับและทำให้นอนไม่หลับอาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์

ฝันร้าย

ฝันร้าย

A nightmare is an unpleasant dream that can cause a severe negative emotional response from the mind. That is fear or horror But also so much despair, anxiety and sorrow. Dreams can include dangerous situations, discomfort, mental or physical fears. People with nightmares often wake up in agony and may not be able to return to sleep for a long time.

Nightmares can be caused by physical causes, such as uncomfortable or uncomfortable sleep, fever, or psychological causes such as stress, anxiety, and digestion of opioids used in painkillers such as oxigodos. A And eat hydro before going to bed.

Which increases the body’s metabolism and brain function Recurring nightmares that can interfere with sleep patterns and cause insomnia may require medical help.

.Nightmares are a condition that many people do not want to happen. This is because it produces a negative emotional response that occurs in the REM sleep state (rapid eye movement), when the cerebral, thalamus and cerebral muscles that control facial movements drool, and breathing stops. work Nightmares often have a long, complex image.

The consequences of nightmares lead to severe fear. Or have anxiety, the American Psychiatric Association has determined and determined the diagnosis that Nightmares usually occur from childhood 10 and up, but does not affect the mind. Or very social But if nightmares are associated with adulthood, this could be a sign of future mental health problems.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

  1. กำลังใจ
  2. ความหวัง
  3. ฝัน
  4. ฝันว่าปู่เสียชีวิต
  5. ฝันเห็นลมพายุ