การนอน เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ร่างกายจะได้พักผ่อน

การนอน คือการนอนหลับเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ร่างกายจะได้พักผ่อน และปล่อยวางสิ่งที่ต้องเผชิญมาทั้งวันและสิ่งที่อยู่คู่กับการนอนนั่นก็คือ “ความฝัน” หากฝันดีจะทำให้การตื่นมาเป็นเช้าที่สดใส แต่ถ้าคุณฝันไม่ดีก็อาจทำให้นอนหลับได้ยากขึ้น และยังส่งผลต่อชีวิตประจำวันฝันร้ายยังสามารถบอกถึงปัญหาสุขภาพจิตของเราได้อีกด้วย

เรื่องของฝันร้าย

ฝันร้ายเป็นภาวะที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เนื่องจากก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในทางลบซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะการนอนหลับในระยะ REM (การเคลื่อนไหวของดวงตาอย่างรวดเร็ว) เป็นช่วงที่กล้ามเนื้อสมองฐานดอกและมันสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าน้ำลายไหลการหายใจหยุดทำงาน ฝันร้ายมักมีภาพลักษณ์ที่ซับซ้อนและเป็นเรื่องยาวผลที่ตามมาของฝันร้ายนำไปสู่ความกลัวอย่างรุนแรง หรือมีความวิตกกังวล American Psychiatric Association ได้กำหนดและกำหนดการวินิจฉัยว่า Nightmares มักจะเกิดในวัยเด็ก 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีผลต่อจิตใจ หรือเข้าสังคมมาก แต่ถ้าฝันร้ายร่วมกับวัยผู้ใหญ่นี่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต

สาเหตุของฝันร้าย

1.60% พบว่าสาเหตุของฝันร้ายคือความวิตกกังวลและความเครียด
2.การสูญเสียคนที่คุณรักหรือทำให้เจ็บปวด
3.ผลข้างเคียงของยาเช่นยานอนหลับเป็นต้น
4.การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือสูบบุหรี่มากเกินไป
5.ความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
6.การรับประทานอาหารที่ย่อยยากก่อนเข้านอนเช่นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เป็นต้น
มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้าวิตกกังวล

การนอน

การนอน

Nightmare Sleep is the best time for your body to rest. And let go of what you have to face all day and what is coupled with sleep that is “dream” if a good dream will make you wake up to a bright morning. But if you have bad dreams, it can make it harder to sleep. And it affects our daily life, nightmares can also tell of our mental health problems.

The story of a nightmare

Nightmares are a condition that many people do not want to happen. This is because it produces a negative emotional response that occurs in the REM sleep state (rapid eye movement), when the cerebral, thalamus, and cerebral muscles that control facial movements, drooling, breathing stops. work Nightmares often have a long, complex image. The consequences of nightmares lead to severe fear. The American Psychiatric Association has determined and determined that Nightmares are usually born at the age of 10, but have no psychological effects. Or very social But if nightmares are common with adulthood, this could be a sign of future mental health problems.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

  1. กำลังใจ
  2. ความหวัง
  3. ฝัน
  4. ฝันว่าปู่เสียชีวิต
  5. ฝันเห็นลมพายุ