ตอนที่6 ความฝันเกี่ยวกับเรื่องมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องปกติ

ตอนที่6

ตอนที่6

ความฝันเกี่ยวกับเรื่องมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องปกติ

นักจิตวิทยา Antonio Zadra จากการศึกษาปี 2550 แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงประมาณ 8% ฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศตามรายงานเกี่ยวกับความฝันซึ่งเป็นฝันที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในขณะที่บางความฝันมีการจูบและจินตนาการ ถือเป็นเรื่องปกตินะคะเลิกคิดมากได้แล้วค่ะ

ทุกความฝันไม่จำเป็นต้องมีสีสัน

หลายคนมีความฝันที่เป็นสีสัน แต่ปรถมาณ 1 ใน 8 คนความฝันเป็นภาพขาวดำ Eva Murzyn จากมหาวิทยาลัย Dundee กล่าวว่า ตอนเด็กของเราอาจมีช่วงเวลาสำคัญเมื่อดูหนังซึ่งมีผลกระทบมากต่อความฝันที่จะเกิดขึ้น” เธอสรุป จากข้อเท็จจริงที่ว่าความฝันเกือบทั้งหมดในศตวรรษที่ 20 นั้นคนที่ฝันส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่มีสี การเปลี่ยนแปลงสู่ความฝันที่มีสีเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1960 ซึ่งใกล้เคียงกับการเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่แสดงสีสัน

Dreams about sex are normal

Psychologist Antonio Zadra from a 2007 study showed that about 8% of men and women dream about sex, according to a report about dreams, which is the most common dream about sex. While some dreams have kisses and fantasies Considered normal. Stop thinking too much.

Every dream doesn’t have to be colorful.

Many people have colorful dreams, but around 1 in 8 people have dreams in black and white. Eva Murzyn from Dundee University says that as our children there may be important moments when watching movies that have a huge impact on their dreams. She concluded from the fact that almost all dreams in the 20th century are those who dream, most or almost all without color. The shift to color dreams began in the 1960s, which coincided with the start of color display technology.

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่6

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us