ตอนที่4 ความฝันกับวิทยาศาตร์เกี่ยวข้องกันหรือไม่?

ตอนที่4

ตอนที่4

ความฝันกับวิทยาศาตร์เกี่ยวข้องกันหรือไม่?

ความฝันก็เหมือนการถอดรหัสอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมาคอยนึกคิดว่าความฝันนี้แปลว่าอะไรและมีความหมายว่าอย่างไร Oneirology เป็นวิทยาศาสตร์ ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับความฝัน และศึกษาเรื่องกลไกลต่างๆของความฝัน  ต่อไปเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราฝันหมายความว่าอะไรแบบไม่ต้องคิดไปเอง

เพศหญิงจะฝันร้ายบ่อยกว่าผู้ชาย

ในปี 2009 การวิจัยโดย Jennie Parker นักจิตวิทยาชาวอังกฤษที่มหาวิทยาลัย West of England มีการค้นพบว่า “ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความฝันที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝันร้ายมากกว่าผู้ชาย” และรายงานว่าผู้หญิงที่ฝันร้ายจะมีความลึกหรือเข้มข้นแบบสุดๆยิ่งกว่าผู้ชาย โดยสรุปการทดลองของผู้หญิง 100 คนและชาย 93 คนอายุ 18-25 ปี โดยการให้พวกเขาจดบันทึกความฝันขอฃงตัวเองเอาไว้

Hello. Come back to meet again for a collection of fun and interesting facts about dreams.

Dreams and science are related or not?

Dreams are like another decoding, we need to think about what this dream means and what it means. Oneirology Is science That researches about dreams And study the mechanisms of dreams Next, we will know what our dreams mean without thinking ourselves.

Females will have nightmares more often than men.

In 2009, a research by British psychologist Jennie Parker at the University of the West of England found that “Most women have dreams that are more nightmares than men” and report that women who have nightmares have more depth or intensity than men. In summary, the trial of 100 women and 93 men aged 18-25 years by having them record their dreams.

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่4

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us