ตอนที่3 ความฝันเกิดขึ้นกับสัตว์ได้เช่นกัน

ตอนที่3

ตอนที่3

ความฝันเกิดขึ้นกับสัตว์ได้เช่นกัน

งานวิจัยแสดงให้เราได้รับรู้ว่าสัตว์เลี้ยงก็ยังมี REM ในขณะนอนหลับซึ่งส่งผลต่อสมองในส่วนที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่ได้ทำการทดลองและวิจจัยได้ใจความว่า สัตว์ก็สามารถมีความฝันในขณะนอนเหมือนกับมนุษย์ ถือเป็นเรื่องที่แปลกและหลายๆคนคงไม่ได้มาใส่ใจกันสักเท่าไหร่ว่าสัตว์จะฝันถึงอะไร!

คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะฝันดี

จากการค้นพบและการทำวิจัย  หญิง 23 คน ชาย 26 คน ทั้งหมด 49 หย่าร้างกับสาามีและภรรยามา นักจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรัช  ได้ทดลองจนสำเร็จมีผลสรุปว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีพลังสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนกว่าคนปกติ ถือเป็นความพิเศษของบุคคลสามารถปรับตัว และฟื้นตัวแบบรวดเร็วเมื่อเจอกับปัญหา ทำให้ผู้ทดลองทั้งหมดที่เป็นโรคซึ่มเศร้ามีความฝันที่ดีกว่าฝันร้าย  แต่คนเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายทันที่ทีในความฝันมีคู่รักมาเกี่ยวข้อง น่าจะเกิดจากการฝังใจ

Hello, today we have compiled a collection of fun and interesting facts about dreams. When you sleep, your subconscious mind will show the images in order, including feelings, thoughts, and even emotions that are outside of our control.

Dreams can happen to animals as well.

Research shows us that pets still have REM while sleeping, which affects the brain in the connected parts. Which occurred to many pets that have been tried and analyzed Animals can have dreams while sleeping like humans. It is a strange thing and many people probably do not pay much attention to what the animals dream about!

People with depression tend to have good dreams.

From the findings and research, 23 women, 26 men, a total of 49 were divorced with Sami and his wife. The experiment was successful and concluded that people with depression have better mental health power than normal people. Considered as a special person, able to adapt And recover quickly when faced with a problem Making all subjects suffering from depressive disorder have better dreams than bad dreams But these people will turn into nightmares as soon as their dreams come into being. Likely caused by Seder

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่3

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us