ตอนที่2 นอนดึกจะทำให้มีโอกาสฝันร้ายมากกว่า

ตอนที่2

ตอนที่2

นอนดึกจะทำให้มีโอกาสฝันร้ายมากกว่า

คนที่นอนดึกๆและคนที่ตื่นสายๆมักจะฝันร้ายเกิดจากร่างกายพักผ่อนน้อย อยู่ในกลุ่ม 2-6 % ที่จะฝันร้าย ร่างกายของคนเราเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้เกิดความเครียดและหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ออกมามากและจะสูงขึ้นในช่วงเช้า ทำให้ความเครียดมีผลต่อความฝันค่ะ ผลการวิจัยจาก Yuzuncu Yil  ประเทศตุรกี ดังนั้นถ้าเราไมาอย่กฝันร้ายควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่เพียงแคานั้นยังทำให้เราสุขภาพดีอีกด้วย

ความฝันอาจเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราหรือสิ่งที่เราเจอในแต่ละวัน

ความคิดมากมายที่สามารถเปลี่ยนเกมได้มักมาจากความฝัน Deirdre Barrett นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดวิจัยไว้ ในสัปดาห์ของการทดลองกับนักเรียนที่มหาวิทยาลัยบาร์เร็ต ให้คำถามนักเรียนทำการบ้าน และปัญหาอื่น ๆ ที่พวกเขาเจออยู่ในตอนนี้การวิจัยสรุปว่า 50% ของอาสาสมัครฝันถึงปัญหาที่พวกเขาเจอและ 25% ก็ฝันถึงการแก้ปัญหา นี่ยิ่งเป็นการยืนยันได้ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเราควรอย่าคิดมากเกินไปจนเก็บเอาไปฝันเป็นเรื่องเป็นราว

Going to bed late will cause more chances of nightmares.

People who sleep late and who wake up often have nightmares due to low rest in the group. 2-6% of those who have nightmares in our bodies when not enough sleep causes stress and secrete the hormone cortisol. Coming out a lot and going up in the morning Causing stress to affect dreams Research from Yuzuncu Yil, Turkey. Therefore, if we don’t live in a nightmare, get enough rest, not only that it will keep us healthy as well.

Dreams may arise from our subconscious thoughts or things that we encounter on a daily basis.

Many ideas that can change the game often come from dreams. Deirdre Barrett, a Harvard University psychologist, researched. In the week of the experiment with the students at Barrett University Ask students to do their homework and other problems they currently encounter. Research concludes that 50% of volunteers dream of problems they encounter and 25% dream of solutions. This is more or less a confirmation, therefore we should not think too much to keep dreaming earnestly.

Dreams happen every moment we sleep during sleep. But most of them will fade into memory. And it’s hard to guess what we see in our dreams and what they mean We will compile various stories of dreams to watch.

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us