อักษร ว

อักษร ว

อักษร ว

แหวน หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมแหวนมอง หรือ แหวนเพชร ทายว่า ที่เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ที่มีเรือนหรือมีครรภ์จะได้บุตรหญิงหน้ารักเป็นศรี หรือมิฉะนั้นจะได้ลาภทางเสี่ยงโชค

เลขเสี่ยงโชค : 09, 19, 10, 109, 105, 106

แหวนหาย หญิงชายใดฝันว่า ทำแหวนในนิ้วมือหล่นหาย หรือถูกขโมยลักแหวน ทายว่าจะเสียของรัก หรือ มีข้อพิพาททางครอบครัว

เลขเสี่ยงโชค : 97, 49, 419, 409, 709

แว่นตา หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมแว่นกระจกดำ ทายว่า จะได้รับเคราะห์ หรือความผิดหวังจากเรื่องต่างๆ ถ้าฝันว่าได้แว่นกระจกสีขาว ทายว่า จะได้รับข่าวดีทางไกล

เลขเสี่ยงโชค : 98, 80, 280, 288, 824

ว่ายน้ำ หญิงชายใดฝันว่าว่ายน้ำเหนื่อยอ่อน หรือว่ายข้ามฝั่งขึ้นตลิ่งได้ ทายว่า จะหมดเคราะห์หรือพ้นทุกข์ ถ้าว่ายน้ำวนเวียนอยู่ในแม่น้ำ ไม่ข้ามฝั่ง ทายว่า จะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วย

เลขเสี่ยงโชค : 17, 27, 24, 247, 347

วิวาท ฝันว่าทะเลาะวิวาทกับคนแปลกหน้า ทายว่า จะได้รับข่าวทางไกลจากญาติมิตร ถ้าฝันเห็นคนวิวาทหรือฟันแทงกันถึงเลือดตก ทายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยง

เลขเสี่ยงโชค : 02, 28, 08, 208, 288, 808

ไว้ทุกข์ ฝันว่าตนเองติดทุกข์ไว้ที่แขน หรือฝันเห็นคนไว้ทุกขืหน้าเสร้า ทายว่า จะหมดเคราะห์ และลาภจะตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 04, 06, 104, 106, 609

ไหว้ ฝันว่าตนเองไหว้พระ หรือไหว้สิ่งสักการะบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทายว่า จะหมดเคราะห์และจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หรือจากญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดา

เลขเสี่ยงโชค : 10, 15, 19, 510, 115, 519

วัง ฝันเห็นวัง เป็นความฝันที่ดี ทายว่า ผู้ฝันจะไได้รับยศศักดิ์หรือตำแหน่งสูงขึ้น ถ้าประกอบการค้าจะมีหลักฐานมั่นคง

เลขเสี่ยงโชค : 48, 49, 418, 419, 249

เวียนเทียน ฝันว่าได้ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชา หรือมาฆบูชาในวัดแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นฝันมงคล ทายว่าจะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงดีงาม หรือได้รับเลื่อนยศและตำแหน่งหน้าที่ ถ้าเป็นพ่อค้าเล็กๆ จะเปลี่ยนฐานะเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียง

เลขเสี่ยงโชค : 18, 19, 89, 189, 198

Any woman’s ring dreams that Wearing a ring or diamond ring guessing that a single person will find a soulmate With a house or a pregnant woman will receive a daughter in love Or otherwise will have a fortune in luck

The ring disappears. Any man dreams that Lost the ring in the fingers Or stolen the ring Predict whether to lose love or have a family dispute.

Any female male eyewear dreams that Wore black glass glasses to predict how to get bad luck Or disappointment from various matters If dreaming of getting white glass glasses, guessing that he will receive long-distance good news

Any woman swimming, dreaming that swimming is tired Or swam across the bank up the bank, guessing that they will be out of luck or suffering If swimming around the river, do not cross the coast. Predict whether to get misfortune or illness.

อักษร ว

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us