อักษร ภ

อักษร ภ

อักษร ภ

ภูเขา หญิงชายใดฝันเห็นภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ ข้างหน้า ทายว่า งานที่คิดไว้จะมีอุปสรรคหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่ ถ้าฝันว่าได้ปีนป่ายภูเขาขึ้นที่สูง จะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวจากญาติมิตร หรืองานการที่คิดสร้างทำไว้จะสำเร็จ

เลขเสี่ยงโชค : 99, 89, 296, 298, 889

ภิกษุ (ดูคำว่า “พระ” อักษร พ.)

ภาวนา หญิงชายใดฝันว่า ได้ไปพบพยัคฆ์ร้ายหรือ สัตว์ร้ายในป่า แล้วภาวนานึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรืออาการเจ็บป่วยที่มีอยู่จะหาย ถ้าได้รับ ความตกใจหรือกระทบกระเทือนใจภายหลังจะได้ลาภ

เลขเสี่ยงโชค : 88, 68, 65, 665, 668

ภาชนะ ฝันเห็น หรือได้จับต้องภาชนะที่เป็น ทายว่า จะได้ลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือลาภลอย ถ้าได้จับต้องภาชนะเป็นเหล็กแข็งหรือหิน ทายว่า จะได้รับผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ถ้าฝันว่าได้จับต้องภาชนะที่เป็น ดินปั้นหรือดินเผา เช่น หม้อหุงข้าวดิน ทายว่า จะได้ ข่าวดีจากญาติมิตรทางไกล หรือในหน้าที่การงาน

เลขเสี่ยงโชค : 71, 72, 271, 272, 276

ภาพ ฝันว่าเห็นตนเองเป็นเงาในกระจก หรือในน้ำ ทายว่า จะได้รับเคราะห์เจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ แต่เมื่อพ้น เจ็บแล้วจะมีลาภ ถ้าฝันเห็นภาพถ่ายของญาติมิตร หรือ ภาพเขียนต่าง ๆ ทายว่า จะมีการเดินทางไกล ไม่ดีและไม่ ร้ายนัก

เลขเสี่ยงโชค : 46, 47, 144, 146, 147

ภรรยา ชายใดฝันว่าได้แต่งงาน หรือมีภรรยา ตามตำราโบราณว่า ให้เปลี่ยนหรือย้ายที่นอนเสีย จะมีลาภ จากเพศหญิง

เลขเสี่ยงโชค : 53, 56, 359, 255, 756

Any woman who dreams of seeing a mountain in front of him, guessing that the work he thinks will have obstacles or changes.

If dreaming of climbing a mountain at high altitude, will be depleted or receive news from relatives Or the work that is created will be successful

Lucky Numbers: 99, 89, 296, 298, 889

Monks (see the word “Phra”, literally K.)

Praying for any male and female dream that Have found a bad tiger or Wild animals And praying about Phra Ratthanathai, guessing that he will be out of luck or the existing illness will heal if he is shocked or hurt after his fortune

Lucky Numbers: 88, 68, 65, 665, 668

A dream container can be seen or caught in a container that is predicted to have a small fortune or fortune. If caught, the container is a solid steel or stone. If dreaming of holding a container Clay or clay, such as rice cooker, predict that good news from long-distance relatives Or in the job

Lucky Numbers: 71, 72, 271, 272, 276

A dream picture that sees itself as a shadow in the mirror or in the water. Predict that you will get misfortune, sickness, and addiction. But once you get hurt, you will have a fortune. If dreaming of seeing pictures of relatives or paintings, guess that there will be a bad trip and not bad.

Lucky Numbers: 46, 47, 144, 146, 147

 

อักษร ภ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us