อักษร ฟ

อักษร ฟ

อักษร ฟ

ไฟ หญิงชายใดฝันเห็นไฟไหม้เคหะหรือบ้านเรือน ของตน ทายว่า จะได้รับเคราะห์อย่างหนัก อาจเกิดถ้อยร้อยความหรือโดนย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน ถ้าฝันว่า ไฟไหม้ สิ่งของภายในบ้าน เช่น ไหม้เตียง, โต๊ะ หรือเสื้อผ้า ทาย ว่า จะได้รับเคราะห์หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ทำงาน หรืออาจมีการเดินทางไกล ถ้าฝันว่า ไฟไหม้แต่ไม่ เห็นแสงไฟมีแต่ควันดำหรือขาวครึม ทายว่า จะหมด เคราะห์ หรือรับเคราะห์แล้วจะมีลาภ (ในทางฝันที่เกี่ยวกับ เรื่องไฟ ถือว่าเป็นเคราะห์หนัก)

เลขเสี่ยงโชค : 04, 44, 404, 401, 407

ฟ้าผ่า หญิงชายใดฝันว่า ฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยง หรือ ผ่าลงต้นไม้หักโค่น ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชค ลาภตามมาภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 97, 89, 097, 089, 087

ฟูกนอน หญิงชายใดฝันว่า ได้นอนฟูกที่นอนใหม่ ทายว่า ท่านจะได้พบเนื้อคู่ หรือมิฉะนั้นจะมีโชคลาภจาก เพศตรงข้าม

เลขเสี่ยงโชค : 44, 33, 49, 446, 393, 294

ฟาง หญิงชายใดฝันว่าได้นอนบนกองฟาง ทายว่า จะได้รับโชคลาภจากญาติผู้ใหญ่ หรือจะได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่ในการงาน

เลขเสี่ยงโชค : 11, 12, 121, 114, 116

ฟ้อนรำ หญิงชายใดฝันว่าเห็นการฟ้อนรำ ทายว่า จะต้องโยกย้ายบ้านที่อยู่หรือที่ทำงาน ถ้าฝันว่าตนฟ้อนรำ เอง จะได้รับเคราะห์จากมิตรสหายหรือผู้ร่วมงานหรือหุ้น ส่วนการค้า

เลขเสี่ยงโชค ; 19, 29, 291, 299, 289

ฟันดาบ ฝันว่าได้ฟันดาบ หรือประลองฟันดาบกับ ใครคนหนึ่งที่อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ ในฝันว่าได้รับ บาดเจ็บ ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีลาภภายหลัง

เลขเสี่ยงโชค : 29, 34, 38, 294, 298, 384

Fire. Any man dreams of seeing a fire, housing, or his house. May be caused by a word of distress or being moved or working, if dreaming of a fire in the house, such as burning a bed, table or clothes Or there may be a long journey if dreaming of a fire, but not seeing the light, but black or white smoke, guessing that it will be a disaster or a fortune (In the dream way about fire is considered a misfortune)

Lucky Numbers: 04, 44, 404, 401, 407

Lightning, any male man dreams that Lightning strikes, scorching or cutting down trees, breaking down, guessing that they will be out of luck and will have a fortune later.

Lucky Numbers: 97, 89, 097, 089, 087

Any woman sleeps. Get a new mattress, guess that you will find a soulmate Or otherwise there will be a fortune from the opposite sex

Lucky number: 44, 33, 49, 446, 393, 294

Straw, any male man dreams of sleeping on a straw, guessing that he will receive a fortune from an adult relative. Or will be promoted Job duties

Lucky Numbers: 11, 12, 121, 114, 116

Any male female dreamer dreamed of seeing a dance that would have to move the house, address or office. If dreaming of dancing itself, will receive misfortunes from friends or colleagues or stocks.

Lucky Numbers; 19, 29, 291, 299, 289

อักษร ฟ

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us