อิทธิพลขอบตัวเลขในความฝัน

อิทธิพลขอบตัวเลขในความฝัน

อิทธิพลขอบตัวเลขในความฝัน

ความฝันของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ หรือสัตว์ หรือกับสิ่งของต่าง ๆ ตามตำราทำนายฝันส่วน มากที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลข มักจะมีส่วน ใกล้เคียงกันอยู่มาก ซึ่งอาจจะเกิดจากการสังเกตหรือ พิจารณาเอาจากลักษณะ รูปร่าง จุดเด่น หรือลําดับของ ตัวอักษรของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์ โดยใช้ เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้วก็ได้ จึง สามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลอง เปรียบเทียบ ใน ลักษณะที่เรียกว่า ใกล้เคียง หรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้ เป็นส่วนมาก

หลักทำนายและการใช้วิธีสังเกตจากตำรับบุร่ำ บุราณเดิม มีดังนี้

ถ้าฝันเห็น กษัตริย์, พระราชินี, ประมุข, คนแก่ หง่อมสูงอายุ, บิดามารดา, พระพุทธรูปบูชา, พระ ประธานในโบสถ์, พระแก้วมรกต ฯลฯ มักจะเป็น เลข 9 (เฉพาะองค์พระราชินีนั้น ถ้าในฝันมีองค์พระราชายืน ประทับเคียงข้างให้ถือเป็น 8 และองค์กษัตริย์เป็น 9 ฉะนั้นเลขนี้จะต้องเป็นเลข 2 ตัว คือ 98 หรืออาจจะเป็น 29 ก็ได้)

ถ้าฝันเห็น ไก่ หนู ฯลฯ มักเป็นเลข 1 (ถือเอาว่า ก. ไก่ เป็นพยัญชนะตัวแรก และหนูเป็นปีแรกของปีเกิด หรือปี 12 นักษัตร คือ ชวด แปลว่า หนู)

ถ้าฝันเป็น เสาเรือโดดเดียว, ไม่ไผ่, ดินสอ, ก้าน ธูป หรือสิ่งที่เรียวยาวเช่น เส้นเชือกวิ่งตรง, เส้นหมี่ หรือ เสาธง (ไม่มีธง) ก้านไม้ขีดไฟ, ไม้บรรทัด, ไม้เรียว, บุหรี่ มักจะเป็นเลข 1

ถ้าฝันเห็น คนตาย, ศพ หรือ โลงศพ มักจะเป็น เลข 4 (ในทางอิทธิพลของตัวเลขนี้ว่าเลข 0 แทน 4 หรือ 4 แทน 0 ได้ ฉะนั้นจึงอาจเป็น 4 หรือ 0 ได้)

แต่ถ้าฝันเห็นคนที่ตายไปแล้ว เป็นคนแปลกหน้า และเป็น “ผี” ในฝัน มักเป็นเลข 6 (ซึ่งแปลความหมายว่า ผีหลอกคือผีโกหก คำว่าหลอกหรือโกหก เท่ากับ 6 = หก)

ถ้าฝันเห็น หีบ, ห่อ กระเป๋าเดินทาง, โต๊ะ, เก้าอี้, เตียงนอน, วิทยุ, หรือ สมุดหนังสือ หรือวัตถุสิ่ง ของที่มีรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นเลข 4

ถ้าฝันเห็น กระแสน้ำ หรือ น้ำ มักเป็นเลข 2 (ถือ เอาลำดับจากธาตุทั้ง 4 คือ 1. ดิน 2. น้ำ 3. ลม และ 4. ไฟ เพราะฉะนั้นถ้าฝันเห็นดิน ก็มักตรงกับเลข 1 หรือ ฝันเห็น ไฟ ก็มักตรงกับเลข 4)

ถ้าฝันเห็น แว่นตา, ถนนมผู้หญิงทั้งสองข้าง, ปากคน, เป็ด, คนกอดอก, ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน ฯลฯ มักเป็นเลข 8 (คือถือเอาตามลักษณะและอักษรเช่น แว่นตามีวงกลม 2 วงต่อเนื่องกัน หรือนมสองข้าง ส่วนคําว่า ปากและเป็ด ถือเอาตัว ป. เป็นความหมายของคำว่าแปด)

ถ้าฝันเห็น นก มักเป็น เลข 6 ทั้งนี้ไม่ถือตามตัว อักษร น. เป็น 1 แต่ถือเอาการออกเสียง “หก” ใกล้เคียง กับ หก หรือถือเอาว่า นก คือ “วิหค” ก็ได้

ถ้าฝันเห็น เรือ มักเป็น เลข 5 (ตามความสังเกต ว่า ร. เรือ มีลักษณะคล้ายตัวเลข 5 ก็ได้)

ถ้าฝันเห็น ผู้หญิงในวัยสาวถึงกลางคน มักเป็น เลข 5 แต่ถ้าฝันเห็น หญิงคนท้อง มักเป็น เลข 6 หญิง แก่ชรา หรือ มารดา มักเป็นเลข 9

ถ้าฝันเห็น พลับพลา, บ้านเรือน อาคาร, หรือ หลังคาบ้าน มักเป็น เลข 7

ถ้าฝันเห็น สามง่าม, คราด, ส้อม, ช้อน, คทา, รถสามล้อ, จั่วหลังคา มักเป็น เลข 3

ถ้าฝันเห็น จิ้งจก, ตุ๊กแก, จรวด, เจว็ดศาล, จอบ มักเป็นเลข 7 (ถือเอาตามตัวอักษร จ. อยู่ในคําว่า “เจ็ด” ส่วนตุ๊กแกนั้นถือเอาไม้ตรี ( * ) มีลักษณะเป็นเลข 7 ของไทย)

อิทธิพลขอบตัวเลขในความฝัน

ขอบคุณรูปภาพ : google , youtube 

แนะนำติชม : yellowwood.us